Sponsorpakker Praktisk Prosjektledelse 2021

Sponsorpakkene tilbys som 4 forskjellige pakker som beskrevet nedenfor. Vi oppfordrer alle interesserte til å være tidlig ute for å benytte seg av denne muligheten til å profilere sin organisasjon, sin kompetanse eller sine produkter overfor fagmiljøet.

Reklamepakke kr 2 500,- eks mva

 • Profilering på konferansenes websider hos DnD og NFP under «Sponsorer».
 • Direkte lenke fra konferansenes webside til firmaets hjemmeside.

Utstiller kr 10 000,- eks. mva

 • Profilering på konferansenes websider hos DnD og NFP under «Sponsorer».
 • Direkte lenke fra konferansenes webside til firmaets hjemmeside.
 • Profilering med logo i vignett som benyttes i starten på alle foredrag og i pauser
 • Stand i vrimleområdet for konferansen 19. oktober.
 • Standareal 3,5 x 2 m. Tilknytning til strømnettet, bord og 2 stoler
 • Bemanning stand: 2 personer til bemanning av stand og fri deltagelse på konferansen 19. oktober.

Sponsorpakke kr 15 000,- eks. mva

 • Profilering på konferansens websider hos DnD og NFP under «Sponsorer».
 • Direkte lenke fra konferansenes webside til firmaets hjemmeside.
 • Profilering med logo i vignett som benyttes i starten på alle foredrag og pauser.
 • Stand i vrimleområdet for konferansen 19. oktober.
 • Standareal 3,5 x 2 m. Tilknytning til strømnettet, bord og 2 stoler.
 • 2 gratis deltakere på konferansen til bemanning av stand og inntil 2 gratis ekstra deltakere.
 • Early Bird: Tidlige meldte sponsorer kan få plass på invitasjonene.

Hovedsponsor pakke kr 25 000,- eks mva

For begge konferanser:

 • Profilering på konferansens websider hos DnD og NFP under «Sponsorer».
 • Direkte lenke fra konferansenes webside til firmaets hjemmeside.
 • Profilering med logo i vignett som benyttes i starten på alle foredrag og pauser.
 • Stand i vrimleområdet for konferansen 19. oktober.
 • Standareal 3,5 x 2 m. Tilknytning til strømnettet, bord og 2 stoler.
 • 2 gratis deltakere på konferansen til bemanning av stand og inntil 4 gratis deltakere.
 • Profilering på hjemmesider og alt materiell som konferansens hovedsponsor.
 • Hovedsponsors logo blir presentert som hovedsponsor i hovedlokalet.
 • Hovedsponsor presenteres i plenum ved konferansens oppstart og/eller ved eget innlegg i strøm.
 • Mulighet for å holde innlegg på konferansen.
 • Inntil 8 deltager til rabattert pris.
 • Early Bird: Tidlige meldte sponsorer kan få plass på invitasjonene.

Eventuell kost og losji ut over lunsj er ikke inkludert. Andre behov enn spesifisert (f.eks internettilgang på stand, spesielt lys på stand, etc) er ikke inkludert og må avtales spesielt. Utstiller/sponsor må selv fremskaffe og produsere logo og annet ønsket profileringsmateriell for distribusjon.

Jeg vil bli sponsor - Praktisk Prosjektledelse 2021

 • Fyll kun inn om bedriften/organisasjonen du jobber i krever PO-nummer.