Online minikonferanse 27. mai
Tid
09:00Velkommen
Kristian Mayer, Bouvet AS og styreleder i faggruppen 3PS, Den norske dataforening
09:10Flourhishing Business Canvas som verktøy for å utvikle bærekraftige virksomheter
Ingunn Dahle, Senior konsulent, Bouvet
FNs bærekraftsmål dominerer det offentlige ordskiftet. De er gode indikatorer, samtidig er det slik at de dominerende strategiske rammeverkene ikke er forankret i disse. Flourishing Business Canvas (FBC) gir en praktisk inngang til en trippel bunnlinje, og adresserer de tre P-ene under ett: people, planet, profit. FBC utvider forståelsen av gevinster og kostnader, og gjør det mulig å møtes på tvers av siloer og fagmiljøer for å tegne opp et felles bilde – enten av nåsituasjonen, eller av en fremtidig virksomhet.

I dette foredraget skal vi innom hvorfor et bærekraftig næringsliv er nødvendig, og bli kjent med canvaset. Vi setter av litt tid til spørsmål og diskusjon til slutt.
09:45Hvordan har Schibsted integrert bærekraft i sin forretningsstrategi?
Bærekraft er ikke er valgfag. Bærekraft kommer til å være en forutsetning for å utvikle virksomhetene fremover og for å sikre at de forblir lønnsomme. De som skjønner dette først er de som kommer til å finne de beste forretningsmuligheten.

Britt Nilsen, Head of Sustainability, Schibsted
Bærekraft slik vi definerer det i Schibsted handler om fire områder; miljø, arbeidstakerrettigheter, menneskerettigheter og anti-korrupsjon. Schibsted har ikke en egen bærekrafts strategi. Bærekraft er integrert i strategien til Schibsted. Målet med bærekrafts arbeidet vårt er at vi gjennom den virksomheten vi driver skal maksimere vår positive påvirkning på miljø og samfunn samtidig som vi tjener penger. Bærekraft er ikke noe du kan velge å jobbe med fremover; vi tror at det kommer til å være en forutsetning for å drive virksomhet og tjene penger.

Det vil bli en pause i foredraget for benstrekk.
10:30Bærekraft gjennom prosjektledelse
Merete Saugestad, Atkins Global
Det er viktig å ha et bevisst og systematisk fokus på å integrere bærekrafthensyn i prosjekter slik at hvert enkelt prosjekt bidrar til mer en mer bærekraftig verden. Atkins har i flere år jobbet med konseptet «Bærekraft gjennom prosjektledelse», og i dette foredraget vil du få praktiske og konkrete tips til hvordan du kan ta bærekrafthensyn med deg inn i et prosjekt, samt forståelse for hvilke barrierer du står overfor.
10:55Avslutning
Jorunn Wolstad, Norsk forening for Prosjektledelse