Program 19. oktober
TidStrøm 1Strøm 2
08:45Plenum: Velkommen
09:00Bærekraftig økonomi for det 21. århundre
Marie Storli, Leder i Rethinking Economics Norge
Hvordan kan man bygge et nytt økonomisk paradigme som tar utgangspunkt i planetens tålegrenser? I dette foredraget får du en introduksjon til de viktigste utviklingene innen bærekraftstenkning og økonomi, og en refleksjon om hva vi må gjøre for å løse utfordringene vi står overfor i det 21. århundre.
09:45Plenum:Bærekraft
Simen Sommerfeldt, Teknologidirektør, Bouvet
10:15Pause
10:45Workshop: Endringsklar bærekraft
Ingunn Dahle, Bouvet
Workshop: Bærekraft
Simen Sommerfeldt, Teknologidirektør, Bouvet
12:00Lunsj
13:10Key note TBA
Morten Skodbo, Rambøll
13:40Bærekraft gjennom prosjektledelse
Aino Bjørnstad, Prosjektleder og Flemming Idsøe, Prosjektleder, Atkins Norge AS
De fleste prosjekter som gjennomføres er omstillingsprosjekter, der prosjektledelse og endringsledelse er to sentrale kompetanseområder som må benyttes for å ivareta både system og mennesker. Vi spør om det kreves det noe annet mtp endringsledelse og prosjektledelse om omstillingen skal være bærekraftig?
14:10Pause
14:30Workshop: Bærekraft gjennom prosjektledelse
Aino Bjørnstad, Prosjektleder og Flemming Idsøe, Prosjektleder, Atkins Norge AS
Workshop TBA
Morten Skodbo, Rambøll
15:10Pause
15:30Key note: Bærekraft
Frode Hvattum, Ruter
16:00 - 16:10Plenum: Avslutning