Program 19. oktober
TidStrøm 1Strøm 2
08:45Plenum: Velkommen
09:00Bærekraftig økonomi for det 21. århundre
Marie Storli, Leder i Rethinking Economics Norge
Hvordan kan man bygge et nytt økonomisk paradigme som tar utgangspunkt i planetens tålegrenser?
I dette foredraget får du en introduksjon til de viktigste utviklingene innen bærekraftstenkning og
økonomi, og en refleksjon om hva vi må gjøre for å løse utfordringene vi står overfor i det 21. århundre.
09:45Fra ord til handling: Hva betyr bærekraft for bransjen og prosjektledere?
Simen Sommerfeldt, Teknologidirektør, Bouvet
Begrepet har blitt utvannet de senere årene, samtidig som kloden brenner. Så vi må være
konkrete, og finne strategiske måter å jobbe med bærekraft på. Her får du en intro til hvordan
du som prosjektleder kan forstå bærekraft, samarbeide med de andre i bedriften om å støtte
bedriftens mål, og til slutt omdanne det til konkrete krav som du kan bruke i prosjekter. Du vil
også få en introduksjon og invitasjon til GoForIT – et samarbeid mellom bransjen og akademia
for å samkjøre hvordan vi jobber med bærekraft, med hva studentene lærer
10:15Pause
10:45Workshop: Strategisk bærekraft for morgendagens virksomheter
Workshopledere: Ingunn Dahle, Senior konsulent, Christer Grønnslett, Senior konsulent og Ida Meuche, Senior konsulent, Bouvet
Mange norske virksomheter har begynt diskusjonen om bærekraft. Men få har integrert bærekraft inn som en naturlig bestanddel i det dominerende strategiske rammeverket. Flourishing Business Canvas (FBC) gir en praktisk inngang til en trippel bunnlinje, og adresserer de tre P-ene under ett: people, planet, profit. FBC utvider forståelsen av gevinster og kostnader.

I denne workshopen skal vi gå gjennom et case og gjøre oss kjent med canvaset. Vi skal fokusere på gevinster, og lære
hvordan det kan bidra til et samlet fokus på bærekraft på tvers av fagmiljøer i en virksomhet.
Bærekraft: fra fluff til krav
Simen Sommerfeldt, Teknologidirektør, Bouvet
Vi gjennomgår hva det innebærer å lage gode krav som støtter bærekraft, og deler oss inn i grupper hvor vi tar utgangspunkt i deltagernes virksomheter, eller en fiktiv virksomhet. Målet er å kunne utrykke bærekraftsmandat for prosjekter, og lage detaljerte krav som kan måles .
12:00Lunsj
13:10Key note: Hvorfor noen bærekraftsprosjekt kan skape de største endringene, mens andre bare oppleves som støy
Frode Hvattum, Senior Director, Sustainable Business Development, Freyr (prior: Chief of strategi and sustainability at Ruter)
Bærekraft handler om å forstå hvordan et selskap best kan styrke sitt bidrag til samfunnet. Arbeidet kan bidra til å posisjonere
selskap til suksess, men det kan også oppleves for ekstraarbeid og noe som ikke er relevant for selskapet. Hva er nøkkelfaktorer
for prosjekter som lykkes, og hva er grunnen til at noen ikke får oppslutning?
13:40Bærekraft gjennom prosjektledelse
Aino Bjørnstad, Prosjektleder og Flemming Idsøe, Prosjektleder, Atkins Norge AS
De fleste prosjekter som gjennomføres er omstillingsprosjekter, der prosjektledelse og
endringsledelse er to sentrale kompetanseområder som må benyttes for å ivareta både system
og mennesker. Vi spør om det kreves det noe annet mtp endringsledelse og prosjektledelse om
omstillingen skal være bærekraftig?
14:10Pause
14:30Workshop: Bærekraft gjennom prosjektledelse
Aino Bjørnstad, Prosjektleder og Flemming Idsøe, Prosjektleder, Atkins Norge AS
15:10Pause
15:30Key note:Hvorfor bærekraft utfordrer prosjektets evne til å håndtere kompleksitet.
Morten Skodbo, Rambøll
Å gjennomføre vellykkede prosjekter handler om å realisere en ønsket og konkret
endring. Underveis forsøker vi å sette tydelige rammer og minimere kompleksitet.
Skal vi lykkes med å realisere bærekraftsambisjonene våre må vi omfavne
kompleksiteten for det er der de bærekraftige løsningene finnes.
16:00 - 16:10Plenum: Avslutning