Prosjektledelse i det grønne skiftet

Er din prosjektledelse verdiskapende og bærekraftig?

Bærekraft i prosjekter relateres både til gjennomføringen av prosjektet og til prosjektets leveranser. I prosjektsammenheng innebærer bærekraft en avveining mellom sosiale, miljømessige og økonomiske valg.

I denne konferansen setter vi søkelyset på hvordan prosjektets indre liv blir berørt av dette:
– Det sosiale: kan sosial kompetanse styrke prosjektet og bidrar prosjektet til sosial utvikling for deltakerne?
– Det miljømessige: kan miljø innarbeides i selve prosjektgjennomføringen og hvilken påvirkning får prosjektleveransen på miljøet?
-Det økonomiske: kan effektive prosesser og god tilrettelegging sikre en optimal prosjektgjennomføring?

Kom og møt prosjektledere som allerede har praktiske erfaringer og som deler disse i foredrag og workshops, og ikke minst: utvid ditt nettverk!

Påmeldingen er bindende.