Practical Guidelines for Designing Modern Data Architectures

Digitalt guruseminar med Rick van der Lans 12.-13. og 15. oktober 2020
NB: Seminaret holdes på engelsk og via Teams

Rick er en uavhengig analytiker og konsulent med datavarehus, virksomhetsinformasjon, big data og ulike former for databaseteknologier og dataarkitekturer som spesialfelt. Som konsulent hjelper han organisasjoner med å forbedre eksisterende dataarkitekturer eller designe nye. I det siste er det stor etterspørsel etter nye former for dataarkitekturer. Dette er fordi mange organisasjoner ønsker å bli mer datadrevet, de vil operere i dataøkonomien, eller de ønsker å starte sin egen digitale transformasjon. Dette webinaret er designet for å hjelpe organisasjoner å komme opp med en ny dataarkitektur.

Rick van der Lans er en av verdens mest anerkjente eksperter på dataarkitektur og forretningsintelligens. Gjennom to intense dager i februar delte den internasjonale guruen av sin kunnskap med et knippe kursdeltakere. Kurset ble så fort fullbooket at mange havnet på venteliste. Derfor avtalte vi med Rick at han skulle komme tilbake i september, slik at enda flere skulle få muligheten til å møte ham.

Dette satte korona-situasjonen en bråstopper for. Derfor har Rick nå utarbeidet en digital versjon av sitt populære kurs.

Det digitale kurset går over tre dager 12.-13. og 15. oktober og slik fordeles tiden:

09:00-10:00 Undervisning
10:00-10:30 Pause
10:30-11:30 Undervisning
11:30-12:00 Pause
12:00-13:00 Undervisning

Dette skriver Rick om innholdet:

Digital transformation, the data-driven organization, and the ‘data economy’ are popular topics in boardrooms today, because organizations understand the need to do more with data. They want to make use of the strengths and benefits of data science, self-service BI, embedded BI, edge analytics, and customer-driven BI. The consequence is that data needs to be deployed more widely, more efficiently, and more effectively. Unfortunately, current IT systems, such as the data warehouse and transactional systems, can no longer cope with the ever-increasing workload. They have already been overstretched. For many organizations it’s time for a new and future-proof data architecture.

But designing new data architectures is not something you do every day. This seminar answers through guidelines, tips, and design rules many common questions raised when designing a modern data architecture. Concepts and technologies, such as data lakes, big data, datavault, cloud, data virtualization, Hadoop, NoSQL , and data warehouse automation, are explained. The seminar is based on practical experiences while designing and implementing modern data architectures for numerous organizations.

Tid: 12. – 13. og 15. oktober 2020 fra kl. 09:00-13:00 på hver av de tre dagene
Sted: Via Teams

Program

Part 1: Introduction: what is a data architecture?
Part 2: Overview of new technologies for data storage, data processing, and data analytics
Part 3: Modernizing existing data-architectures
Part 4: Innovating new data architectures
Part 5: The periphery of a data architecture
Part 6: Requirements for a complete and correct data architecture

Les mer om programmet