Tid: 12. – 13. og 15. oktober 2020, kl. 09.00 – 13.00 alle dager
Sted: Via Teams (Link vil bli tilsendt)

Agenda:

09.00: Webinaret starter
10.00: Pause
10:30: Webinaret fortsetter
11:30 Pause
12:00 Webinaret fortsetter
13:00: Avslutning

Priser:

Medlemmer: kr. 3 500,- eks.mva.
Ikke-medlemmer: kr. 4 350,- eks.mva.

BLI MEDLEM I DAG OG FÅ HALV PRIS PÅ MEDLEMSKONTINGENTEN FOR RESTEN AV 2020! (DU SPARER KR. 850)

Påmeldingen er bindende. Deltakere som er forhindret fra å møte, kan erstattes med en annen deltaker. Kun skriftlig avbestilling gjelder.


Er du medlem i Dataforeningen?
Som medlem kan du nyte godt av kompetansen til Norges største profesjonelle nettverk av IT-folk. Egne faggrupper, konferanser og arrangementer gir påfyll og nye ideer. Utveksling av erfaring og løsninger gir rom for faglig og profesjonell vekst. Les mer her eller kontakt medlem@dataforeningen.no for mer informasjon.

dnd.medlemssystem.com/courses/1155/(opens in a new tab)