Program

TidStrøm 1Strøm 2
08:45Plenum: Velkommen
09:00Plenum: Foredrag: Agilt lederskap med stor A
John Hermarij
Agile kommer fra USA, der individet fremheves over alt annet («Individuals and interactions over processes and tools»). Agile er først og fremst en effektiv måte å jobbe på når vi ikke kjenner godt til omfanget og innholdet i oppgaven, og er nødt til å finne veien samtidig som vi går den.

Behovet for agile ledere med innflytelse er økende. Dette innlegget vil omhandle dette emnet: Hva er en Agile Leader, hvordan blir du en?

John Hermarij har utgitt den eneste læreboken i prosjketledelse som gir alle temaer innen faget samme plass. (Better Practices of Project Management - https://betterpracticesofpm.com/)

Innlegget er på Engelsk
09:45Plenum: Foredrag: Hva skjer når teori møter praksis – hvordan få smidig til å fungere i ditt team​
Mari Heibø-Bagheri, Accenture
Tradisjonelt har mye av prosjektlederrollen vært sentrert rundt planlegging, estimater, organisering og oppfølging av budsjett, fremdrift og milepæler. Manifestet for smidig programvareutvikling setter fokus på andre typer verdier og setter den tradisjonelle prosjektleder disiplinen i skyggen. Hva betyr det å verdsette «Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy»? Hvordan trygge prosjekteier og andre interessenter på at investeringene er rett når teamet søker å «reagere på endringer fremfor å følge en plan»? Hvordan kan du som prosjektleder hjelpe teamet ditt hjelpe teamet til å få eierskap, jobbe effektivt og skape mest mulig verdi?
10:15Kaffe og kaker i utstillingsområdet
10:45Workshop: Kanban - En praktisk øvelse
Mari Heibø-Bagheri, Accenture
Foredrag: Kan det bli for smidig?
Svein Zakariassen og Lars Thore Hertzenberg, AFK
Hvilke fallgruver kan man gå i ved bruk av smidige metoder? I hvilken grad og hvordan skal vi planlegge?
Foredraget er et samspill mellom prosjektleder og kunde (Akershus fylkeskommune, Tannhelsetjenesten), hvor publikum blir med på reisen fra et agilt utviklingsløp utført i linjen uten prosjektleder til et mer strukturert agilt utviklingsløp med innleid prosjektleder i form av et prosjekt. Hvilke grep ble tatt og hva ble resultatet?
11:15Workshop: Kanban fortsetterForedrag: Testautomatisering i kontinuerlige leveranser – hvem, hva hvordan?
Ola P. Kleiven, Senior teknisk testleder, SOCO Norge
Hyppig leveranse er ikke lenger nok, nå er forventningen kontinuerlig. Hva og hvem må til for å sikre kvalitet når du skal være i stand til å produksjonssette når som helst? Hvordan henger test sammen med arkitektur, krav, design, implementasjon og drift? Hvor har det blitt av testfasene?
12:00Lunsj
13:00Plenum: Foredrag: Møter på arbeidsplassen - kort og godt
Viktoria Stray, SINTEF
Hva kan vi gjøre for å få det beste ut av møtene i prosjektene våre?
Alle er i møter og alle har en mening om møter, men hva sier forskning om møter? Gjennom å studere bedrifter som gjennomfører digitaliseringsprosjekter, har Viktoria fått innsikt i møtene til alt fra finansfolk til byråkrater.

Et godt møte bør være nyttig for bedriften, gjøre de ansatte bedre rustet til å jobbe sammen og oppleves som meningsfylt for møtedeltagerne der og da

Du får Viktorias beste tips, og inspirasjon til å holde produktive og gode møter.
13:45Kaffe og kaker i utstillingsområdet
14:15Workshop - Møter på arbeidsplassen
Viktoria Stray, SINTEF
Foredrag: Styringsgruppen – til glede og besvær​
Ingar Brauti, Fornebu Consulting
Når APMG og AXELOS beskriver eierstyring og ledelse av endringsinitiativ så benyttes begrepet «prosjektstyre». Dermed rettes oppmerksomheten mot roller og ansvar som sjeldent ble beskrevet i den tradisjonelle styringsgruppen. Når smidig programvareutvikling benyttes i leveransene må prosjektstyret fullt ut være kjent med den smidige arbeidsformen. Prosjektstyret må forstå at alt ikke nødvendigvis blir levert og at de godkjenner omfanget av smidig utvikling for en balansert usikkerhet. Ingar vil gå igjennom hva som kreves for at et prosjektstyre skal fungere i virksomhetens helhetlige eierstyring og for det enkelte endringsinitiativ. Han vil også peke på konsekvensene av dårlig eller manglende eierstyring.
14:45Workshop - Møter på arbeidsplassen fortsetterForedrag: Prosjekter over lande- og kulturgrenser. Hvordan unngå "God dag mann. Økseskaft"?​
Wencke Harms, Kværner AS
Vi jobber mer og mer geografisk spredt og internasjonalt. Dette skaper flere nye utfordringer. Kommunikasjon mellom teammedlemmer må tilpasses ulike kulturer, lokasjoner og tidsoner.
Wencke har erfaring fra store prosjekt som foregår i mange land og har god kjennskap til hva som må gjøres for å få dette til å fungere. Denne kunnskapen deler hun med tilhørerne.
15:15Plenum: Foredrag: Mangfoldsledelse — hvordan utløse potensialet i mangfoldet i ditt team
Loveleen Brenna​
Det er et stort potensiale i mangfold. Det er viktig at dette utnyttes i stedet for utviskes.
Mangfoldsledelse — hvordan skape en arbeidskultur som sikrer størst mulig bredde i perspektivene, diskusjonen, prosessen og løsningsforslagene.
Mangfold gir konkurransefortrinn, men det forutsetter at lederen kan lede mangfoldet. Ledelse av mangfold krever ny kunnskap, innsikt og kompetanse, og i dette foredraget forteller Loveleen hvordan du kan bruke mangfold til verdiskaping i ditt prosjekt.
15:45-16:00Avslutning

Powered by WordPress. Designed by WooThemes