Anne Kjersti Fahlvik @ Dataforeningens Jubileumskonferanse 2013

Som divisjonsdirektør for Innovasjonsdivisjonen i Forskningsrådet er Anne Kjersti en av de viktigste personene innen IKT-relatert forskning i Norge.

Hun er en person som alltid er «der det skjer» på vegne av Forskningsrådet. Hun omtales ofte som en premissgiver for forskning i Norge og hun er bl.a. opptatt av at en av Forskningsrådets roller er å tenke at kunnskap er en innovasjonsdriver.

“– Vi må motivere bedriftene til å søke mot den beste kunnskapen. Både med å etterspørre og med å stimulere til at de jobber mot de beste forskningsmiljøene nasjonalt og internasjonalt.”

Anne Kjersti er en av fire keynotes på Dataforeningens Jubileumskonferanse, 27. november 2013.

Anne-Kjersti Fahlvik @ Jubileumskonferansen

Les mer om de tre andre keynote-speakerne:

You might also like
Share This