Juryen legger vekt på følgende:

Årets konsulent deles ut til en kandidaten skal ikke bare ha vist god forståelse for hvordan kunden kan utvikle eller forbedre virksomheten, men også foretatt prioriteringer og fattet beslutninger som har gitt resultater. Prisen deles ut innen, eller utfra en kombinasjon av følgende tjeneste- og fagområder:

Bedriftsstrategi, ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling
Informasjonsteknologi og systemer
Finans og økonomistyring
Ledelses- og personutvikling, personalledelse og rekruttering
Logistikk, produksjon, produktutvikling og tjeneste/servicefunksjoner
Markedsføring og markedskommunikasjon
Eksport og internasjonalisering
Prosjektledelse
Samfunnsøkonomiske og miljømessige analyser
Andre spesialområder innen Management Consulting

..

Nominasjonskriterier

I nominasjon av kandidater til konsulentprisen legges det vekt følgende overordnede kriterier:

1. Særpreg og unik karakter
En prisvinner skal være noe helt spesielt, og oppgaven skal være originalt tenkt, avtalt, gjennomført og avsluttet på en for alle de involverte god måte.

2. Effekten av konsulentoppgaven
Det er viktig å få belyst hvordan det samlede team av rådgivere og oppdragsgivers medarbeidere i felleskap har skapt varige resultater hos oppdragsgiver.

3. Faglighet
Det forventes, at effektiv og moderne consulting- og ledelsesteori og -filosofi ligger bak konsulentens opplegg og gjennomføring, samt at oppgaven er gjennomført profesjonelt.

1. Kunnskapsskapsdeling og kunnskapsformidling
Rådgiver får stor kunnskap om kunden, men i det gode prosjektet skjer det også en kunnskapsdeling til kunden.

1. Refleksjon
Hva er det viktigste, henholdsvis kunden og konsulenten har lært gjennom oppgaveløsningen.

Nominasjonsprosedyre

Fristen for nominasjon av kandidater til årets konsulentpriser er nå over. De nominerte vil bli kontaktet.

.
Juryen for Rosing/Konsulentprisen:

Svein Stavelin (Incepto)
Hans-Henrik Merckoll (IBM)
Hans Christian Westlye (Virke)
Henning Meese (ComputerWorld)
Per Høiby (First House)
Tale Skjølsvik (OsloMet)

Les forøvrig om retningslinjer for habilitet nederst på denne siden eller her.
.

Tidligere vinnere av Årets Konsulentselskap:

Prisen for Årets Konsulentselskap har vært delt ut hvert år siden 200x.

Tidligere vinnere av Årets Konsulentselskap:
Prisen for Årets Konsulentselskap har vært delt ut siden 2007.
Du kan lese alt om tidligere vinnere her:

Årets Konsulent 2016: Kari Bente Skarbø Varde Hartmark
Årets Konsulent 2015: Christian Busch Sopra Steria
Årets Konsulent 2014 – Simen Olstad PwC
Årets Konsulent 2013 – Adam Ikdal, Boston Consulting Group
Årets Konsulent 2013 – Adam Ikdal, Boston Consulting Group
Årets Konsulent i 2011 – Tom A. Heiberg, Capgemini
Årets Konsulent i 2010 – Steinar A.Hopland, Hopland & Co AS
Årets Konsulent i 2008 – Bjørn Z. Ekelund, Human Factors AS
Årets konsulent i 2007 – Alexander Reincke Wendt, Capgemini

Juryens habilitet

I et lite IT-land som Norge, vil det fra tid til annen oppstå habilitetsproblematikk. Leder for hver enkelt jury, har derfor ansvaret for at følgende retningslinjer blir fulgt når spørsmål om habilitet oppstår.

  1. Hvis et jurymedlem er direkte involvert i en nominert kandidat på eiersiden eller i utvikling/realisering, trer respektive jurymedlem ut av juryen frem til det er avklart om kandidatene eventuelt IKKE nomineres som en av finalistene.
  2. Hvis et jurymedlem er ansatt i- eller har annen tilknytning til bedriften/organisasjonen som ”eier” en nominert kandidat, skal det respektive jurymedlem IKKE delta i vurderingen av den nominerte kandidaten. Om kandidaten skulle bli nominert som finalist – trer respektive jurymedlemmet ut av juryen til avgjørelse er fattet. Om kandidaten ikke blir nominert som finalist – fortsetter juryarbeidet med samtlige jurymedlemmer.

You might also like
Share This