Årets konsulentselskap deles ut til et selskap . Kandidaten skal ikke bare ha vist god forståelse for hvordan IT kan bidra til å utvikle eller forbedre virksomheten, men også foretatt prioriteringer og fattet beslutninger som har gitt resultater.

Juryen ønsker nominasjoner fra private og offentlige virksomheter som er brukere av IT i egen virksomhet.
.

Juryen legger vekt på følgende:

Kandidaten må kunne vise til forretningsmessige resultater som henger sammen med virksomhetens bruk av IT enten gjennom gode forretningsprosesser eller i form av omstillinger og innovasjon.
I hvilken grad kandidaten har en aktiv rolle i beslutninger og prioriteringer mht. hvordan virksomheten anvender IT
I hvilken grad kandidaten driver frem strategiske endringer basert på bedre og smartere anvendelse av IT
I hvilken grad kandidaten bidrar til å utvikle en organisasjon som er “fremoverlent” mht. å adoptere nye teknologiske løsninger på en hensiktsmessig måte.
.

..

Nominer din kandidat

Registrering av kandidater skjer på ekstern webside: srvy.no/konsulentprisen/

.
Juryen består av følgende fagpersoner:

Juryen for 2018 offentliggjøres senere.

Les forøvrig om retningslinjer for habilitet nederst på denne siden eller her.
.

Tidligere vinnere av Årets Konsulentselskap:

Prisen for Årets Konsulentselskap har vært delt ut hvert år siden 200x.

2017
.
2016

2015
.
2015

.
2014 2013
.

2012

.

2011

.

2010

.

2008

.

2007 2006

.
Juryens habilitet

I et lite IT-land som Norge, vil det fra tid til annen oppstå habilitetsproblematikk. Leder for hver enkelt jury, har derfor ansvaret for at følgende retningslinjer blir fulgt når spørsmål om habilitet oppstår.

  1. Hvis et jurymedlem er direkte involvert i en nominert kandidat på eiersiden eller i utvikling/realisering, trer respektive jurymedlem ut av juryen frem til det er avklart om kandidatene eventuelt IKKE nomineres som en av finalistene.
  2. Hvis et jurymedlem er ansatt i- eller har annen tilknytning til bedriften/organisasjonen som ”eier” en nominert kandidat, skal det respektive jurymedlem IKKE delta i vurderingen av den nominerte kandidaten. Om kandidaten skulle bli nominert som finalist – trer respektive jurymedlemmet ut av juryen til avgjørelse er fattet. Om kandidaten ikke blir nominert som finalist – fortsetter juryarbeidet med samtlige jurymedlemmer.