Konsulentprisen er konsulentbransjens priser for fremragende aktører i konsulentbransjen – for Årets Konsulentsselskap og Årets Konsulent i Norge.

Årets konsulentpriser deles ut av Konsulentguiden og DND.

Konsulentprisen skal synliggjøre og belønne fremragende aktører i konsulentbransjen samt bygge en tydeligere profil i det offentlige rom for den viktige rolle konsulentene har i Norges verdiskaping.

De nominerte kandidatene til Årets Konsulentselskap vurderes i tillegg ut fra data fra undersøkelsen Management Consulting 2018– Digitalt perspektiv”, der nærmere 1000 konsulentkjøpere gir tilbakemelding på kjøp av tjenester.

Prisen til Årets Konsulentselskap deles ut innen, eller utfra en kombinasjon av følgende tjeneste- og fagområder:

1.   Bedriftsstrategi, ledelse, forretnings- og organisasjonsutvikling
2.  Finans og økonomistyring
3.  Ledelses- og personutvikling, personalledelse og rekruttering
4.  Logistikk, produksjon, produktutvikling og tjeneste/servicefunksjoner
5.  Markedsføring og markedskommunikasjon
6.  Informasjonsteknologi og systemer
7.  Eksport og internasjonalisering
8.  Prosjektledelse
9.  Samfunnsøkonomiske og miljømessige analyser
10.  Andre spesialområder innen Management Consulting

JURYEN FOR ROSING/KONSULENTPRISEN 2018:
Svein Stavelin (Incepto) Juryformann
Tale Skjølsvik (OsloMet)
Hans-Henrik Merckoll (IBM)
Hans Christian Westlye (Virke)
Henning Meese (ComputerWorld)
Per Høiby (First House)

.

Tidligere vinnere av Årets Konsulentselskap:
Prisen for Årets Konsulentselskap har vært delt ut hvert år siden 2007:
Årets Konsulentselskap 2017: EY (Ernst & Young)
Årets Konsulentselskap 2016: Deloitte Consulting
Årets Konsulentselskap 2015: Menon
Årets konsulentselskap 2014 – First House
Årets konsulentselskap 2013 – Considium
Årets Konsulentselskap i 2012 – Promis
Årets Konsulentselskap i 2011 – Bekk Consulting
Årets Konsulentselskap i 2010 – Right Management
Årets Konsulentselskap i 2008 – Accenture
Årets Konsulentselskap i 2007 – Hartmark Consulting

.

.

You might also like
Share This