Årets toppleder deles ut til en toppleder (CxO, administrerende direktør, divisjonsdirektør, o.l.) som har utmerket seg mht. å anvende IT i egen virksomhet. Kandidaten skal ikke bare ha vist god forståelse for hvordan IT kan bidra til å utvikle eller forbedre virksomheten, men også foretatt prioriteringer og fattet beslutninger som har gitt resultater. Prisen har vært delt ut ni ganger tidligere.

Christine Bergland, Executive Director, Direktoratet for e-helse:

christine-bergland-258x300Vinneren har gått fra å være en it-leder til å bli en fantastisk toppleder som leder arbeidet med å samordne en sektor som pr. i dag har nærmere 17.000 aktører, som hver har valgt sine egne løsninger.

  • Vinneren fremstår med klare tanker og prinsipper for Digitalisering gjennom standardisering av teknologi slik at man kan etablere en plattform for utvikling og innovasjon.
  • Vinneren har etablert en god forankring med ulike områder og enheter innen virksomheten – (For som dagens vinner sa for et par år siden ”vi kan ikke sitte her og designe løsninger”.)
  • Vinneren er kjent for å bruke allianser med andre på tvers av nivåer, internt og eksternt, for å forankre mål, prioriteringer og prosjekter.
  • Vinneren arbeider bevisst med andre enheter i digitaliseringsarbeidet – ”det er 80% OU og 20% teknologi”.
  • Vinneren fremstår som engasjert, ærlig og uredd, og beskrives som et fyrtårn som fronter utfordringer, driver en strategisk agenda og får til leveranser.
  • Vinneren tiltrekker seg sterke og dyktige medarbeidere og er en svært populær leder blant sine ansatte

Vinneren har bygget opp en virksomhet der vedkommende begynte med en stab kjennetegnet av ”byråkrattenkning” som er endret i retning av et softwarehus, mens målet er å bli en superflink bestiller.
Gjennom denne perioden har vinneren gått fra å være en IT-leder til å lede hele hele arbeidet. Flere juryen har snakket med, og hvor noen var konkurrenter til denne prisen, har kommentert at de utrolig imponert over det vedkommende har fått til.
Vedkommende fremstår som ”one of a kind” innen den sektoren vedkommende jobber.

arne-mjos-500x450

Arne Mjøs, administrerende direktør i Itera:

Vinneren er gründeren som gjennom 20 år har bygget opp et selskap til det som i dag er børsnotert konsern og som har virksomhet i 5 land.

For to år siden ledet vinneren selskapet gjennom en fantastisk transformasjonsprosess til det som i dag er et selskap med en sterk organisasjon som spesialiserer seg om IT-løsninger i grensesnittet mellom IT og kommunikasjon. Vinnerens evne til å gjennomføre denne omleggingen har hatt stor betydning for for juryens valg.

Vinneren dyrker sine ansatte og flere av dem juryen har snakket med har trukket frem at han både er empatisk og rasjonell: at han beundrer sine ansatte, og engasjeres voldsomt av deres prestasjoner samtidig som at mange omtaler ham som en «rå» forhandler i forretningssammenheng.

Flere vi har snakket med har også trukket frem at han til tider kan oppfattes som litt distré.

På Innovasjonsdagen i 6. september ble konsernet kåret til en av Norges 25 mest innovative…. og i dag kårer vi konsernets leder til årets toppleder.

You might also like
Share This