Erik LehneErik er cand.scient i informatikk fra Universitet i Oslo. Han har planlagt og ledet en rekke endringsprosesser der målsetningen har vært å øke verdiskapningen for oppdragsgiverne gjennom endring av strategi, prosess og teknologi.

Han har betydelig erfaring fra prosjektledelse og linjeledelse, samt at han har vært involvert i å evaluere selskapsovertakelser og påfølgende fusjonsprosesser. Før han begynte i konsulentbransjen arbeidet han med produktutvikling av salgsstøtte- og CRM-applikasjoner innen bank og forsikring.

Erik har, siden han begynte i konsulentbransjen for 19 år siden, jobbet som rådgiver og leder for større rådgivningsenheter. Dette har vært enheter på opptil 250 rådgivere som har jobbet inn mot offentlige og private kunder i Norge. Arbeidet har vært rettet mot å bidra til omstilling og strategisk utnyttelse av IT, samt å organisere og styre IT funksjonen. Han har som leder hatt ansvaret for engasjementene og bemanningen. Han er i dag ansvarlig for Gartners rådgivningstjeneste mot offentlig forvaltning, helsesektoren og forsvarssektoren.

I de siste årene har han vært engasjert i oppdrag knyttet til kvalitetsikring og risikoanalyser, modenhetsanalyser av IKT-området, Virksomhetsarkitektur, IT-strategi og styring, samt konseptvalgutredninger.

Eriks presentasjon. Du finner Erik Lehne på LinkedIn ln.

Christine Bergland er keynote på Årskonferansen Rosing   Rolv-Erik Spilling er keynote på Årskonferansen Rosing 2015   Steinar Sønsteby er keynote på Årskonferansen Rosing 2015
.
Phil Winters175
   erik lehne   Christian Torp, COO i Dataforeningen, er dagens konferansier

You might also like
Share This