Herlof Nilssen, Helse Vest

Få andre i Norge har den kunnskapen Herlof Nilssens har i omstilling av en offentlig enhet.

Som direktør i Helse Vest RHF har han utviklet sykehusene i regionen til å bli fyrtårn i helse-Norge. Han har målrettet jobbet for at pasientene på Vestlandet skal ha best mulig behandling.

Gjennom aktiv brukerdialog, satsing på medarbeidere, bygg, medisinsk utstyr og gode IT-systemer som gir pasienter best mulig tilgjengelig informasjon har han fått Helse Vest til å bli bli det regionale helseforetaket i Norge med størst overskudd. Et overskudd som igjen brukes til å ytterligere øke kvaliteten på de tjenester de leverer.

I tillegg, måten Herlof formidler informasjon og metodikk på gjør at de fleste i Norge forstår det, selv om bildet er komplekst.

Herlof er en av fire keynotes på Rosing Årskonferanse & Dataforeningens Jubileumskonferanse, 27. november 2013.

Herlof Nilssen

Les mer om de tre andre keynote-speakerne:

 

You might also like
Share This