Årlig deler vi ut IT-sikkerhetsprisen for å skape interesse for, fokusere på og markere betydningen av IT- og informasjonssikkerhet.

Juryen har i år valgt en aktør som med begrensede ressurser har levert på høyaktuelle saker relatert til informasjonssikkerhet, og vist at Norge har dyktige og erfarne ressurser på området.

Vinneren utmerker seg ved å gå grundig til verks, analysere, dokumentere, åpent etablerer smidig samarbeid med aktuelle aktører for så å levere når saken fremdeles er aktuell.

Vinnerens leveranser og arbeid er viktig for staten Norge, for virksomheter og for enkeltpersoner, for lovlydige så vel som de kriminelle, for unge og for gamle.

Datakriminalitet er komplekse saker som ofte går på tvers av landegrenser med en rekke juridiske utfordringer. Årets vinner har ved grundig arbeid og godt nasjonalt- og internasjonalt samarbeid, ført flere saker for retten som har resultert i domfellelse og et klart signal til kriminelle at Norge ikke er en frihavn når det kommer til denne typen ny kriminalitet.

Årets IT-Sikkerhetspris: KRIPOS her representert ved Håvard Aalmo fra seksjon for datakriminalitet.

Juryen bestod av:

Juryen for Rosing sikkerhetspris 2014 består av 6 representanter, 2 fra ISF, 2 fra ISACA og 2 fra DND.[one_third]

..Juryleder:

Bjørn R. Watne Sikkerhetssjef, Storebrand ASABjørn R. Watne
Sikkerhetssjef, Storebrand ASA
Styremedlem, ISF
Nestleder, ISACA[/one_third][one_third]
..Jurymedlemmer:

Johan Nygaard Seniorrådgiver, Senter for IKT i utdanningenJohan Nygaard 
Seniorrådgiver, Senter for IKT i utdanningen
Styreleder, ISACA[/one_third][one_third_last].

Stig Folkvord RiksrevisjonenStig Folkvord
Riksrevisjonen
Styremedlem, ISACA[/one_third_last][one_third]

Veronica Buer Leder av iTeam Security, CapgeminiVeronica Buer
Leder av iTeam Security, Capgemini
Styreleder, faggruppen Informasjonssikkerhet i Dataforeningen[/one_third][one_third]

L. Fredrik Galtung Seniorrådgiver informasjonssikkerhet, Combitech ASL. Fredrik Galtung 
Seniorrådgiver informasjonssikkerhet, Combitech AS
Styremedlem ISF[/one_third][one_third_last]

Eskild Storvik Senioringeniør Skatteetatens It- og servicepartner (SITS)Eskild Storvik
Senioringeniør Skatteetatens It- og servicepartner (SITS)
Styremedlem, faggruppen
Informasjonssikkerhet i Dataforeningen[/one_third_last]

Tidligere vinnere av IT-sikkerhetsprisen:

IT-sikkerhetsprisen ble første gang utdelt av ISF i 2002. Fra 2006 har prisen vært et samarbeid mellom ISACA, ISF og Dataforeningen.
[one_third]

2013
Dagbladet - Null CTRL vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2013
Dagbladet Null CTRL
Les mer om begrunnelsen her…

[/one_third][one_third]

2012
Høgskolen på Gjøvik vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2012
Høgskolen på Gjøvik[/one_third][one_third_last]

2011
High Density Devices for produktet Crypto Adapter vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2011
High Density Devices for produktet Crypto Adapter[/one_third_last]

[one_third]

2010
ID-Tyveriprosjektet vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2010
ID-Tyveriprosjektet[/one_third][one_third]

2009
SIGNICAT vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2009
SIGNICAT[/one_third][one_third_last]

2008
Oljeindustriens Landsforening (OLF) Arbeidsgruppe for Informasjonssikkerhet vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2008
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Arbeidsgruppe for Informasjonssikkerhet[/one_third_last]

[one_third][/one_third][one_third]

2007
Bærum kommune vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2007
Bærum kommune

[/one_third][one_third_last]

2006
Nettvett.no fra Post og teletilsynet vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2006
Nettvett.no fra Post og teletilsynet[/one_third_last]


Tidligere vinnere av ISF IT-sikkerhetsprisen:

I perioden 2002 – 2004 var dette en pris som ble delt ut av ISF.[one_third]

2004
Wallenius Wilhelmsen Lines vant IFS IT-sikkerhetspris i 2004
Wallenius Wilhelmsen Lines[/one_third][one_third]

2003
Høgskolen på Gjøvik vant IFS IT-sikkerhetspris i 2003
Høgskolen på Gjøvik[/one_third][one_third_last]

Hederspris 2003
Per Hansen vant IFS Hedersprisen i 2003
Per Hansen[/one_third_last]

[one_third]

2002
Norsk Tipping vant IFS IT-sikkerhetspris i 2002
Norsk Tipping[/one_third][one_third].[/one_third][one_third_last][/one_third_last]

You might also like
Share This