Årlig deler vi ut IT-sikkerhetsprisen for å skape interesse for, fokusere på og markere betydningen av IT- og informasjonssikkerhet.

Juryen for Rosing IT-sikkerhetsprisen 2015 består av 6 representanter, hhv. 2 fra ISF, 2 fra ISACA og 2 fra DND.

Om Årets IT-sikkerhetspris 2015:

I år (2015) fikk vi mange gode forslag til kandidater. Dette medførte et anselig arbeid med research for juryen og det enkelte jurymedlem. Av den grunn valgte vi å avvike fra det, som til nå har vært en svært åpen kandidatprosess.

Som en direkte konsekvens av dette har vi valgt å ikke offentliggjøre de foreslåtte kandidatene. I stedet har vi i stedet valgt å offentliggjøre de 3 finalistene juryen har kommet frem til.

Finalister til Årets IT-sikkerhetspris 2015 er:

[one_third]Crypho[/one_third][one_third]digi4[/one_third][one_third_last]Forgerock[/one_third_last]

Hvem vinner IT-sikkerhetsprisen 2015?

Prisen tildeles kun virksomheter, produkter eller tjenester som hører til i, eller er utviklet i, Norge. Juryen kan i helt spesielle tilfeller gi prisen til enkeltpersoner som alene har utføret handlinger som har hatt stor betydning for IT- og informasjonssikkerhet i Norge siste året. Tidligere vinnere ser du lenger ned på siden.

Juryen legger vekt på følgende:

Kandidaten(e) skal på en positiv måte ha bidratt til økt IT- og informasjonssikkerhet. Bidraget kan være gjennom formidling, opplæring eller holdningsskapende arbeid; ved å fremme nyskapende tenkning; eller ved å ha utviklet og implementert egnede metoder, standarder, konsepter, teknologi eller tjenester som har gitt gode dokumenterte resultater.

Fristen for å foreslå kandidater var 11. oktober 2015.

Tidligere vinnere av IT-sikkerhetsprisen:

IT-sikkerhetsprisen ble første gang utdelt av ISF i 2002. Fra 2006 har prisen vært et samarbeid mellom ISACA, ISF og Dataforeningen.

[one_third]

2014
Kripos2
KRIPOS
Les mer om begrunnelsen her…

[/one_third][one_third]

2013
Dagbladet - Null CTRL vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2013
Dagbladet Null CTRL
Les mer om begrunnelsen her…[/one_third][one_third_last]

2012
Høgskolen på Gjøvik vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2012
Høgskolen på Gjøvik[/one_third_last]

[one_third]

2011
High Density Devices for produktet Crypto Adapter vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2011
High Density Devices for produktet Crypto Adapter[/one_third][one_third]

2010
ID-Tyveriprosjektet vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2010
ID-Tyveriprosjektet[/one_third][one_third_last]

2009
SIGNICAT vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2009
SIGNICAT[/one_third_last]

[one_third]

2008
Oljeindustriens Landsforening (OLF) Arbeidsgruppe for Informasjonssikkerhet vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2008
Oljeindustriens Landsforening (OLF)
Arbeidsgruppe for Informasjonssikkerhet[/one_third][one_third]

2007
Bærum kommune vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2007
Bærum kommune

[/one_third][one_third_last]

2006
Nettvett.no fra Post og teletilsynet vant Rosings IT-sikkerhetspris i 2006
Nettvett.no fra Post og teletilsynet[/one_third_last]


Tidligere vinnere av ISF IT-sikkerhetsprisen:

I perioden 2002 – 2004 var dette en pris som ble delt ut av ISF.[one_third]

2004
Wallenius Wilhelmsen Lines vant IFS IT-sikkerhetspris i 2004
Wallenius Wilhelmsen Lines[/one_third][one_third]

2003
Høgskolen på Gjøvik vant IFS IT-sikkerhetspris i 2003
Høgskolen på Gjøvik[/one_third][one_third_last]

Hederspris 2003
Per Hansen vant IFS Hedersprisen i 2003
Per Hansen[/one_third_last]

[one_third]

2002
Norsk Tipping vant IFS IT-sikkerhetspris i 2002
Norsk Tipping[/one_third][one_third].[/one_third][one_third_last][/one_third_last]


¹ Om 2 eller flere personer foreslår samme kandidat i løpet av et svært kort tidsrom vil den første få anledning til å delta til rabattert pris. Dog vil vi vise smidighet.

Share This