Dette er et samarbeid mellom DND, ISF og ISACA, og deles ut for å skape interesse for, fokusere på, og markere betydningen av IT- og informasjons-sikkerhet. Prisen ble delt ut for første gang i 2002. Juryen for Rosing IT-sikkerhetsprisen 2016 består av 6 representanter, hhv. 2 fra ISF, 2 fra ISACA og 2 fra DND.

Juryen la vekt på:
Kandidaten(e) skal på en positiv måte ha bidratt til økt IT- og informasjonssikkerhet. Bidraget kan være gjennom formidling, opplæring eller holdningsskapende arbeid; ved å fremme nyskapende tenkning; eller ved å ha utviklet og implementert egnede metoder, standarder, konsepter, teknologi eller tjenester som har gitt gode dokumenterte resultater.

Juryens begrunnelse:
helsenorgeno-300x56Juryen mener at den offentlige helseportalen, helsenorge.no, er en fremtidsrettet løsning som viser at det er mulig å dele sensitive opplysninger med innbyggerne på en sikker og effektiv måte uten at systemet blir for tungvint for sluttbrukerne.

Årets vinner av Rosing IT-Sikkerhetsprisen 2016 har utmerket seg svært positivt ved sitt sterke fokus på informasjonssikkerhet og ikke minst deling av informasjon.

Vinneren har gjennom gode løsninger vist at det er mulig å tilgjengeliggjøre sensitiv informasjon på en sikker måte for en sammensatt brukergruppe uten at brukerterskelen blir for høy.
Gjennom god sikkerhetsarkitektur, med innebygget personvern, og gjenbruk av felleskomponenter har vinneren laget en fremtidsrettet løsning. Arbeidet kan gi muligheter og bane vei for andre tjenester med tilsvarende høye sikkerhetskrav.

Løsningen er et viktig bidrag for å effektivisere og forenkle sikker samhandling mellom ulike aktører og innbyggere.
.

You might also like
Share This