Juryen for Rosing IT-sikkerhetsprisen består av:
6 representanter, hhv. 2 fra ISF, 2 fra ISACA og 2 fra DND.   Les mer om juryen her.

Intervju med Hans-Henrik Merckoll: — Konsulenter fortjener mer anerkjennelse

For øvrige spørsmål rundt habilitet, kontakt Christian Torp, mobnr. 932 58 222