Om Rosingprisene

Rosing-prisene tildeles mennesker som har gjort seg bemerket i det norske IT-miljøet. Dataforeningens Kreativitetspris ble delt ut første gang i 1991 og i 1993 fikk prisen navnet Rosing-prisen etter den norske IT-pioneren Fredrik Rosing Bull. Rosing er IT-bransjens egen festseremoni.

Årets toppleder:
Hvem blir årets toppleder? Hvem er it-bransjens beste toppleder? Tidligere har Christine Bergland (eHelse), Arne Mjøs (Itera), Kjell Rusti (SopraSteria), Gunnar Bovim (NTNU), Torill Nag (Lyse), Grethe Viksaas (Basefarm) og Sverre Hurum (Bouvet) m.fl.? Les mer og foreslå din kandidat her.

Årets IT-direktør:
Hvem er bransjens beste og fremste IT-direktør? Tidligere har Erik M. Hansen (Helse Vest IKT AS), Karl Olav Wroldsen (Skattedirektoratet) og Christine Bergland (nå direktorat for eHelse) vunnet. Les mer og foreslå din kandidat her.

IT-sikkerhetsprisen:
Hvem har, på en positiv måte, bidratt til økt IT- og informasjonssikkerhet i Norge siste året? Tidligere har bl.a. HelseNorge.no, Chrypho, Kripos, Dagbladet, Bærum Kommune og Norsk Tipping vunnet. Les mer og foreslå din kandidat her.

Rosing Hederspris:
Rosingakademiets Hederspris deles ut til enkeltpersoner (og i spesielle tilfeller selskaper) som på en fortjenestefull og betydelig måte har bidratt i utviklingen, markert og preget norsk IT-fag og -bransje nasjonalt eller internasjonalt over en lengre periode. Les mer og foreslå hvem du mener fortjener særskilt heder.

Juryenes habilitet
I et lite IT-land som Norge, vil det fra tid til annen oppstå habilitetsproblematikk. Leder for hver enkelt jury, har derfor ansvaret for at følgende retningslinjer blir fulgt når spørsmål om habilitet oppstår.

  1. Medlemmer av juryene kan ikke vinne prisen.
  2. Hvis et jurymedlem er direkte involvert i en nominert kandidat på eiersiden eller i utvikling/realisering, trer respektive jurymedlem ut av juryen frem til det er avklart om kandidatene eventuelt IKKE nomineres som en av finalistene.
  3. Hvis et jurymedlem er ansatt i- eller har annen tilknytning til bedriften/organisasjonen som ”eier” en nominert kandidat, skal det respektive jurymedlem IKKE delta i vurderingen av den nominerte kandidaten. Om kandidaten skulle bli nominert som finalist – trer respektive jurymedlemmet ut av juryen til avgjørelse er fattet. Om kandidaten ikke blir nominert som finalist – fortsetter juryarbeidet med samtlige jurymedlemmer.

 

Juryen

 

Share This