CEPIS e-Competence Benchmark – IT Kompetansevurdering

CEPIS e-Competence Benchmark er et gratis, online interaktivt verktøy som gjør det mulig for nåværende og fremtidige IT-profesjonelle å identifisere kompetansen som kreves i forskjellige IT-roller og for fremtidige karriereveier.

Beskrivelse

CEPIS e-Competence Benchmark er et gratis, online interaktivt verktøy som gjør det mulig for nåværende og fremtidige IT-profesjonelle å identifisere kompetansen som kreves i forskjellige IT-roller og for fremtidige karriereveier.


European e-Competence Framework

IT Kompetanseutviklingsverktøyet baserer seg på den europeiske standarden e-Competence Framework (e-CF). e-CF er et rammeverk bestående av et stort antall IT kompetanseelementer satt i system. På bakgrunn av alle kompetanseelementene har man definert 23 IT stillingsprofiler.

Rammeverket er utviklet av et stort antall europeiske IT-profesjonelle og HR-eksperter under betegnelsen “the CEN Workshop on ICT Skills“.


Gratis rapport

Etter gjennomført IT-kompetansevurdering får du analyserapport som illustrerer hvilket kompetansegap du står overfor ved sammenlikning mot de 23 definerte stillingsprofilene.Du oppnår en bevisstgjøring av dine styrker og svakheter sett i forhold til det europeiske e-Competence Framework (e-CF), slik får du bedre forutsetninger for å indentifisere kurs, sertifiseringer og utdannelse som kan hjelpe deg videre i din selvutvikling som IT-profesjonell.


Også for virksomheter

Virksomheter kan også bruke verktøyet for å vurdere individuelle ansatte så vel som hele avdelinger og på bakgrunn av resultatene gjennomføre effektiv rolleplanlegging og -utvikling.