Forvaltningsavtale

kr 2.250,00

Kategorier: ,

Beskrivelse

Forvaltning av programvare består både av vedlikehold og videreutvikling. Disse to tjenestene er så ulike i karakter at Dataforeningen har valgt å utarbeide en kontraktsstandard for hvert av områdene; en Vedlikeholdskontrakt for programvare og en Rammeavtale om utviklingstjenester.

Dataforeningens forvaltningsavtale selges samlet og inneholder:
1. Rammeavtale om utviklingstjenester versjon 2.1
Rammeavtalens formål er å regulere partenes forpliktelser og rettigheter i forbindelse med utviklingstjenester knyttet til programvare som er levert og vedlikeholdt i henhold til separate avtaler.

2, Vedlikeholdskontrakt om programvare versjon 2.1
Vedlikeholdskontrakten er utviklet for å sikre vedlikehold av programvare som er utviklet eller tilpasset for en kunde. Selve programvaren kan bestå av både standardprogramvare og spesielt utviklet programvare.