Kontraktsstandard for IT-drift

kr 2.500,00

Driftsavtalen er en kontraktsstandard primært fokusert på til IT-drift av programvare.
Begrepsapparat og mekanismer bygger på de andre kontraktsstandardene, så denne kan sees på som en forlengelse av PS2000-avtalene der det også er behov for driftstjenester.

Kategorier: ,

Beskrivelse

Innkjøp av IT-driftstjenester er en strategisk og betydningsfull beslutning som innebærer at forretningskritiske operasjoner settes ut til en tredjepart.

Dataforeningens kontraktsstandard for IT-drift sikrer en målstyrt og balansert prosess for etablering og utførelse av driftstjenestene. I tillegg ivaretar den morgendagens utfordringer ved utsetting av IT-driftstjenester med spesifisering både av prosessen og de ulike tjenestene

Kontraktstandarden er utviklet av en ressursgruppe med fagfolk på IKT og juridiske områder, fra både leverandør- og kundesiden. Ressursgruppen har vært fordelt på en arbeids- og en referansegruppe.

Driftsavtalen består av følgende dokumenter:

  1. Kontraktsdokument
  2. Generelle kontraktsbestemmelser
  3. Bilag
  4. Veiledning

Versjon 2.0

Hele avtalen er utvidet med mer omfattende regulering av de ulike faser i livsløpet for en driftsavtale. Bilagene er i tillegg omarbeidet slik at det er tydeligere hva det må tas stilling til for å oppnå en god og balansert driftstjeneste. De generelle bestemmelsene er ellers oppdatert slik at regulereringer er samstemt med de øvrige kontraktsstandardene til Dataforeningen så langt det er hensiktsmessig.

Arbeidet med versjon 2 ble gjennomført i perioden juni 2010 til mars 2011 av en arbeidsgruppe bestående av følgende personer:

FirmaNavn
PROMISJørgen Petersen (prosjektleder)
Advokatfirmaet HaavindJørgen Monn
Departementenes ServicesenterErik Bollestad
DifiAnne-Lise Ystebø Monsen
EDB ErgoGroupAnja Bergby
LogicaHege Ofstad Njå
NAVEivind Kåresen/Jorunn Høidal Høiseth
Simonsen AdvokatfirmaStåle Hagen/Trine Vabog
Statens lånekasse for utdanningKari Anne Støkken
SteriaThor Beke