PS2000 Smidig

kr 3.125,00

Kategorier: ,

Beskrivelse

PS2000 Smidig er en kontraktsstandard som er basert på iterativ prosjektgjennomføring og anses derfor av mange som den kontraktsstandarden som best lar seg kombinere med smidig metoder. Smidige metoder benyttes i stadig større utstrekning i systemutviklingsprosjekter både i privat og offentlig sektor.

Derfor tok Dataforeningen i 2008 initiativet til å publisere erfaringer og ”beste praksis” for hvordan PS2000 kan benyttes i kombinasjon med smidige metoder. Den veilederen som ble utgitt i 2008 har fått mye publisitet og bidro til at behovet for å utarbeide et eget, alternativt bilagssett til PS2000 basert på smidige metoder, ble forsterket. Dataforeningens faggruppe for IT-kontrakter nedsatte derfor en arbeidsgruppe som videreførte arbeidet med veilederen og foreslo tekst som kunne inngå i en kontrakt basert på smidige metoder. Faggruppen har ferdigstilt dette arbeidet og PS2000 Smidig er nå tilgjengelig sammen med en oppdatert veileder.

Med det nye bilagssettet har vi en variant av PS2000 som er skreddersydd for smidig utvikling, med et norsk begrepsapparat hentet fra Scrum. Samtidig har vi bevart de etablerte særtrekkene ved PS2000, som målpris, innledende løsningsbeskrivelse og kontrollpunkter underveis. De generelle kontraktsbestemmelsene er derfor beholdt uendret.

PS2000 Smidig blir den første kontraktsstandarden som er tilpasset smidige metoder i Norge og så langt vi kjenner til, internasjonalt også.

Denne avtalen er lik PS2000 Standard, men bilagssettet er tilpasset smidig utviklingsmetodikk. Som kunde må man ha et så klart bilde som mulig av hvilke behov som løsningen skal dekke at leverandøren kan gi et forpliktende tilbud med en målpris.

Du bør ha erfaring og modenhet innenfor smidig systemutvikling, og du må være forberedt på en mer aktiv deltagelse i prosjektgjennomføringen, i henhold til smidige prinsipper, enn i PS2000 Standard. For øvrig har den samme bruksområde som PS2000 Standard.

Egner seg i utgangspunktet for prosjekter i størrelsesorden 5 årsverk og oppover, men har også vært benyttet til mindre prosjekt.

Del 1 og Del 2 av PS2000 Smidig er uendret fra PS2000 standardkontrakt. Differansen mellom PS2000 Smidig og PS2000 Standard gjelder bilagene og veiledningen som er endret og tilpasset for smidig utvikling.