Topp meny

Cybersikkerhet på styrerommet 2018

Ville verden sett annerledes ut hvis Trump visste mer om hacking?

Fremdeles er det mange norske toppledere og styremedlemmer som ikke forstår hvilket ansvar de har for cybersikkerhet.

Foto: U.S. Air Force by Senior Airman Ridge Shan CC BY 2.0

Styre og ledelse er i mange tilfeller ikke klar over hvilket ansvar de har for sviktende cybersikkerhet. 15. november arrangerer Dataforeningen seminaret «Cybersikkerhet på styrerommet». Her skal du delta om du trenger innspill til hvordan du kan løfte bevissthetsnivået – for deg selv, men også i møtet med virksomhetens ledelse.

«Toppledere slumser med sikkerheten og setter verdier på spill», sa styreleder i Dataforeningens faggruppe for informasjonssikkerhet, Renate Thoreid, til Dagens Næringsliv i september.

Den norske dataforening og faggruppen Informasjonssikkerhet har en ambisjon om å spre kunnskap om cybersikkerhet til virksomhetenes øverste ledere.

En av de viktigste arenaene for dette er halvdagskonferansen Cybersikkerhet på styrerommet. Konferansen er rettet mot styremedlemmer, toppledere  og nøkkelpersonell i private- og offentlige virksomheter.

Den norske dataforening og faggruppen Informasjonssikkerhet har en ambisjon om å spre kunnskap om cybersikkerhet til virksomhetenes øverste ledere.

Seminarets hovedbudskap er at cybersikkerhet er et strategisk virkemiddel for kvalitetsstyring og verdiskaping. Gjennom lyntaler ved sentrale ledere og påfølgende felles diskusjoner vil seminaret bidra til bevisstgjøring, ansvar og modenhet i forhold til cybersikkerhet.

«Vår erfaring er at det er vanskelig å nå gjennom hos toppledelsen og at de ofte dytter ikt-folkene foran seg. Det resulterer i at både kompetansen og oppmerksomheten rundt sikkerhet er for lav på øverste ledernivå», sa Renate Thoreid i det samme intervjuet i Dagens Næringsliv.

Hvis du jobber med IT-sikkerhet er dette en gylden anledning til å inspirere og motivere ledelsen i virksomheten til større bevissthet omkring dette viktige temaet som faktisk er en del av deres ansvar.

Ta med deg sjefen og styret på seminar den 15. november. Her er programmet.

Arrangør: Faggruppen Informasjonssikkerhet


Takk til vår sponsor

 

Powered by WordPress. Designed by WooThemes