OSLO

Cybersikkerhet på Styrerommet
1 halv dag / 10 eksperter
Tirsdag 14. november 2017

Cybersikkerhet på Styrerommet

Halvdagskonferanse 14. november

Cybersikkerhet på styrerommet er en konferanse rettet mot styremedlemmer, toppledere, ledere og nøkkelpersonell i private- og offentlige virksomheter. Mangel på cybersikkerhet truer verdier på mange områder.

Risikoen for virksomheter og samfunnet har økt betydelig som følge av den pågående digitalisering og av den hurtige teknologiske utviklingen. Svakheter i ledelsesforankring og styring av sikkerhetsarbeidet kan få store konsekvenser for virksomhetene økonomisk, men også for nasjonal sikkerhet og personvern.

Konferansens hovedbudskap er at cybersikkerhet er et strategisk risikoområde som omfatter hele virksomheten. Programmet vil gjennom lyntaler av sentrale ledere og felles diskusjoner bidra til økt bevisstgjøring og forståelse av cybertrusler, styre- og toppledelsens rolle og ansvar, juridisk grunnlag og implikasjoner for virksomheten, og rammeverk og beredskap for risikohåndtering og hendelser.

Se programmet

https://event.dnd.no/sikkerhetsdagen/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/b-svendsen2.jpg

Styremedlem i DnB ASA

Berit Svendsen

Adm.dir.
Telenor Norge

https://event.dnd.no/sikkerhetsdagen/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Jon-Nicolaisen.jpg

Første nestleder i Norges Banks hovedstyret

Jon Nicolaisen

Visesentralbanksjef
Norges Bank


https://event.dnd.no/sikkerhetsdagen/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Frode-Åsheim2.jpg

Styremedlem Nets Norge Infrastruktur AS m.fl.

Frode Åsheim

Group Executive Vice President
Corportae Services
Nets

https://event.dnd.no/sikkerhetsdagen/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Annette-Tjaberg2.jpg

.

Annette Tjaberg

Deputy General Director
NSM

https://event.dnd.no/sikkerhetsdagen/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Bjørn-Erik-Thon2.jpg

Styremedlem NorSIS

Bjørn Erik Thon

Direktør
Datatilsynet


https://event.dnd.no/sikkerhetsdagen/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Michael-Jacobs2.jpg

Styreleder Atea Finance AS, Imento Norge AS

Michael Jacobs

Adm.dir.
Atea Norge

https://event.dnd.no/sikkerhetsdagen/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/Arve-Føyen.jpg

Styremedlem Digital Insight AS, Cloudx Services AS

Arve Føyen

Advokat og Partner
Føyen Torkildsen

https://event.dnd.no/sikkerhetsdagen/wp-content/uploads/sites/28/2017/11/Terje-Wold1311-e1510237494535.jpg

Styreleder i Den Norske Dataforening

Terje Wold

Direktør, Cybersikkerhet i KPMG


Hvem

står bak

De som både står på scenen og står bak konferansen har en svært spisset kompetanse innenfor konferansens tema.

Se programkomiteenSe programmet


Dørene åpner om


:hrs:min:sec

Vi takker våre sponsorer:

https://event.dnd.no/sikkerhetsdagen/wp-content/uploads/sites/28/2017/11/UiO_Segl_A-e1510073136378.png
https://event.dnd.no/sikkerhetsdagen/wp-content/uploads/sites/28/2016/07/hoved_lang_farger_CMYK-e1510073093902.png