fbpx

Sikkerhetssymposiet 2020 blir 28.-29. oktober!

Sikkerhetssymposiet er Dataforeningens konferanse om informasjonssikkerhet under den nasjonale sikkerhetsmåneden. Konferansen samler både beslutningstakere, personvernombud, teknikere og rådgivere under aktuelle og relevante temaer, og støttes aktivt av leverandører og tjenesteytere i bransjen. På konferansen møter du nasjonale og tidvis internasjonale profiler i plenum, og faglige spesialister i parallelle spor.

Årets tema: «I Etterpåklokskapens Lys»

Vi har de siste ti årene vært igjennom mange teknologiske endringer; redusert fokus på perimetersikring, virtualisering, bring-your-own-device, skygge-IT, dramatisk økning i bruk av skytjenester, hyper-konvergert infrastruktur og dyptgripende regulatoriske endringer som GDPR.

Ved hver av disse endringene har det vært betydelig usikkerhet om hva dette faktisk vil bety; er det en (for) stor risiko, er det en forretningsmulighet som må gripes med begge hender eller en blanding?

Ved å reflektere over den reisen vi som område har vært igjennom vil vi være bedre rustet til å takle fremtidens utfordringer. Det er også mye læring å hente av når ting ikke gikk helt etter planen, noe Hydro viste på eksemplarisk vis i fjor. Det er kun ved å lære av våre hendelser at vi kan bli bedre, men i mangel på en havarikommisjon for IT-systemer må vi lære av og med hverandre.

Vi ønsker oss derfor nettopp dine erfaringer fra tektoniske skifter, uhell og hendelser — både på godt og vondt.

Vi sikter i år mot å utvide til fire spor – mer informasjon følger.

Sikkerhetssymposiet legger stor vekt på å skape arenaer for personlig nettverking.

Middag før konferansen 28. oktober:
For å gi mulighet for personlig nettverking inviteres alle deltakere og partnere til en uformell middag (Raspeballer med tilbehør).

Lokasjon: Bryggeloftet
Tidspunkt: 18:00.

Kart

Hacker’s Pub: 27. oktober
Workshop og Sikkerhetstoppmøte: 28. oktober
Sikkerhetssymposiet 29. oktober: