fbpx

Sikkerhetssymposiet 2022 gjennomføres 11. mai 2022 på Radisson Blu Royal Hotel, Bergen!

Sikkerhetssymposiet er Dataforeningens konferanse om informasjonssikkerhet under den nasjonale sikkerhetsmåneden. Konferansen samler både beslutningstakere, personvernombud, teknikere og rådgivere under aktuelle og relevante temaer, og støttes aktivt av leverandører og tjenesteytere i bransjen. På konferansen møter du nasjonale og tidvis internasjonale profiler i plenum, og faglige spesialister i parallelle spor.

Årets tema: «Fra trussel til konsekvens»

Vi har de siste ti årene vært igjennom mange teknologiske endringer; redusert fokus på perimetersikring, virtualisering, bring-your-own-device, skygge-IT, dramatisk økning i bruk av skytjenester, hyper-konvergert infrastruktur og dyptgripende regulatoriske endringer som GDPR.

Ved hver av disse endringene har det vært betydelig usikkerhet om hva dette faktisk vil bety; er det en (for) stor risiko, er det en forretningsmulighet som må gripes med begge hender eller en blanding?

Ved å reflektere over den reisen vi som område har vært igjennom vil vi være bedre rustet til å takle fremtidens utfordringer. Det er også mye læring å hente av når ting ikke gikk helt etter planen, noe Hydro viste på eksemplarisk vis i 2019. Det er kun ved å lære av våre hendelser at vi kan bli bedre, men i mangel på en havarikommisjon for IT-systemer må vi lære av og med hverandre.

Takk til våre partnere