Bli partner

PRIS: Kr 15 000,- ekskl. mva.

Du får:

  •  4 kvm utstillerplass
  •  2 deltakere gratis på Sikkerhetssymposiet
  •  2 deltakere gratis på middagen den 24. oktober*
  •  3 deltakere til spesialpris
  • Deltakeroversikt
  • Logo i promotering av konferansen
  • Info/brosjyre i digital deltagermappe

Hva er sikkerhetssymposiet?
De digitale truslene har gjennom de siste tiår økt dramatisk i omfang og kompleksitet, samtidig som norske bedrifter i større grad blir forretningsmessig avhengige av Internett. Dette stiller økte krav til god sikkerhetskultur, velfungerende sikkerhetsløsninger og tilfredsstillende beredskap. Sikkerhetssymposiet samler kompetente foredragsholdere som gir oss et oppdatert innsyn i trusselbildet, og gode råd rundt sikkerhetskultur, effektive sikringstiltak og beredskap.

Hvem møter du på Sikkerhetssymposiet?
IT-ledere, sikkerhetsansvarlige og sikkerhetsprofesjonelle (medarbeidere og konsulenter) fra så vel lokale som nasjonale bedrifter og virksomheter.

*Middag den 24. oktober (kvelden før konferansen)
Vi arrangerer en uformell middag på kvelden tirsdag 24. oktober for deg som kommer kvelden før, eller er fra Bergen og ønsker å «lade opp» til seminaret. Mer informasjon kommer!

 

Kontakt:
Laila Katnosa
Tlf. 41389770
laila@dnd.no

Share This