fbpx

Foredragsholdere 2016

 

Bjarte Malmedal
Bjarte er seniorrådgiver i Norsk senter for informasjonssikring, NorSIS, og har lang erfaring med informasjonssikkerhetsarbeid fra blant annet Forsvaret. Han har en sentral rolle i å utarbeide råd om god netthygiene til befolkningen, næringslivet og myndighetene. Han har nylig ledet et prosjekt der NorSIS har kartlagt den norske informasjonssikkerhetskulturen.
Bjarte på Twitter: @BjarteM
Bjarte på LinkedIn
Christian Flørenes
Christian er senior sikkerhetsrådgiver ved Telenor Security Operations Centre, og har 17 års erfaring med daglig operativt sikkerhetsarbeid. Han er en del av Telenors sikkerhetsmiljø i Arendal, og har hatt og har en sentral rolle i utvikling av sentrale sikkerhetstjenester som benyttes av mange av de største virksomhetene i Norden. Christians spesialområder inkluderer deteksjon og analyse av ondsinnet kode, datamining og databaseadministrasjon.
Følg TSOC-bloggen
Roar Thon
Roar er fagdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Han har arbeidet i NSM siden 2003 og har de siste årene arbeidet med menneskers bruk av teknologi og hvordan dette påvirker sikkerheten i virksomheter og samfunnet. Han er en populær og mye benyttet foredragsholder om ulike sikkerhetstema. Roar ble tildelt ITAKT-prisen i 2012 for sitt arbeid med sikkerhet.
Roar på Twitter: @secdefence
Følg NSMs sikkerhetsblogg
Håvard Raddum
Håvard er kryptolog og tok doktorgrad ved Universitetet i Bergen i 2005.  De siste 16 årene har han stort sett jobbet med forskning innen kryptografi. Kryptoanalyse, dvs. å analysere kryptografiske algoritmer for å avdekke svakheter, er sentralt i forskningen hans.  I dag er Håvard sesksjonsleder for kryptogruppen i forskningssenteret Simula@UiB (www.simula-uib.com).  Senteret er eid av Simula Research Laboratory på Fornebu og Universitet i Bergen og arbeider med forskning og høyere utdanning innen kryptografi og datasikkerhet.
Erlend Oftedal
Erlend er glad i sikker kode. Han har jobbet i over 10 år som utvikler, sikkerhetstester, kursholder og rådgiver. Han er leder av OWASP Norge, og utvikler også open source sikkerhetsverktøy på fritiden. Erlend har tidligere holdt foredrag på Sikkerhet og Sårbarhet, Sikkerhetssymposiet, EUNIS, JavaZone, NDC Oslo, NDC London, OWASP AppSec EU m.fl. Se linkedin-profilen for en mer detaljert liste over foredrag.
Erlend på Twitter: @webtonull
Erlend på LinkedIn
Marie Moe
Stadig flere bedrifter blir ofre for datakriminalitet. Forskningsgruppen for informasjonssikkerhet ved SINTEF IKT forsker på hvordan bedrifter kan sikre seg mot hacking, og hvordan overføring av risiko via cyberforsikring kan være et alternativ. Vi har gjennomgått tilgjengelig forskning og studerer cyberforsikring både fra kunde- og tilbydersiden. Marie Moe har lang erfaring med å hjelpe bedrifter som har blitt offer for hacking, som tidligere seksjonsleder ved Norges nasjonale cybersenter NorCERT. Hun er nå forsker ved SINTEF IKT, og vil presentere foreløpige resultater fra vårt uavhengige forskningsprosjekt InSecurance.
Marie på Twitter: @MarieGMoe
Marie på LinkedIn
Per Thorsheim
Per er selvstendig sikkerhetsrådgiver med base i Bergen. Han har bakgrunn fra bl.a. TV2, PWC, Telenor og EVRY, hvor han har jobbet med sikkerhet fra A til Å. Han har i tre år vært arrangør av «Passwords», verdens første og eneste konferanse om passord og pin-koder. Per er sertifisert CISA, CISM og CISSP-ISSAP. Han hevder å vite ditt neste passord.
Per på Twitter: @thorsheim
Per på LinkedIn
Lillian Røstad
Lillian er avdelingsleder for informasjonssikkerhet i Sopra Steria. Hun var tidligere leder for seksjon for informasjonssikkerhet i Difi og har også vært sikkerhetsansvarlig i Lånekassen. Hun har bakgrunn som forsker i informasjonssikkerhetsgruppen til SINTEF. Hun er utdannet sivilingeniør og har en PhD i informasjonssikkerhet fra NTNU. Hun har en bijobb som førsteamanuensis II ved NTNU, hvor hun underviser i etisk hacking og risikostyring. Lillian er styreleder i Norsk informasjonssikkerhetsforum (isf.no).
Tone Thingbø
Tone er Executive Director i EY og er ansvarlig for EYs nordiske informasjonssikkerhetstjenester. Hun har mer enn 20 års operativ erfaring med sikkerhets- og krisearbeid. Tone er utdannet Cand.philol. ved UiO og Moskva, med statsvitenskap og russisk kultur. Hun har i tillegg en master of management-modul ved BI og sikkerhetsledelse ved NTNU. Tone har dessuten sjefskurs ved Forsvarets Høgskole. Tones nøkkelkompetanse er innen sikkerhetsledelse og -strategi, samfunssikkerhet og ISMS-implementering. Tone er også en erfaren foredragsholder.
Eirik Gulbrandsen
Eirik works as a security product advisor with a diverse range of vendors, partners and customers in the Norwegian market to make sure they get the most of their investments in security technology. IT security is a powerful enabler of business in the digital economy – if you’re doing it right! With a background from startups (last one bought by IBM), IBM itself, CA Technology and several partners in the Nordic market, Eirik has worked as both a «hands on» security consultant as well as a sales manager to get a broad perspective on the actual needs of customers buying security solutions. He has worked with several key industries including government, finance, health, retail, transportation and energy. His background as a journalist in the media industry has also given him a unique perspective on how to make sure that the proper message reaches the right people, including giving presentations on IT security related issues to small and large audiences.
Eirik på Twitter: @eirikgul
Eirik på LinkedIn
Kim Borgeteien
Kim har erfaring fra et bredt spekter, alt fra rådgivning og gjennomføring, forretnings- og sikkerhetsprosjekter både i og utenfor Norden. Kim har erfaring fra programledelse, prosjektledelse, hendelseshåndtering, IKT-arkitektur, sikre kjøremiljøer, design og utvikling av virksomhets- og informasjonssikkerhets styringssystemer, risikohåndteringssystemer og beredskapskonsepter.
Kim på Twitter: @WhizCRS
Kim på LinkedIn
Jo Tidemann
Jo har jobbet med Beredskap- og krisehåndtering på alle nivåer i sektorer som Olje&Gass, maritim, bank&finans, offentlig og kraft. Han har vært skipssjef i Marinen. Siden 2007 har han vært konsulent og rådgiver, i tillegg til å være ansvarlig for Proactima Bergen fra 2012. Kunnskapsbasen for beredskapsledelse stammer fra 10 år med praktisk erfaring i Marinen og tett samspill med flere organisasjoner, samt utdanning ved Befalsskole og Sjøkrigsskolen. I tillegg har han en Executive Master og Management in Energy fra 2013/-14. Jo vet hvordan en skal bygge effektiv og tilpasset beredskap med blikk på hvordan dette passer inn i den helhetlige risiko- og virksomhetsstyringen.
Jo på Twitter: @jotidemann
Erik Alexander Løkken
Erik er leder for mnemonic Incident Response Team. Han har jobbet med mer enn hundre sikkerhetshendelser det siste tiåret. Hendelsene er fra mindre hendelser hos små organisasjoner til større hendelser i globale organisasjoner. Typen hendelser varierer fra ormutbrudd til angrep utført av avanserte trusselaktører.
Frans Rosén
Frans Rosén is a tech entrepreneur, bug bounty hunter and a Knowledge Advisor at Detectify, a security service for developers. He’s a frequent blogger at Detectify Labs and a top ranked participant of bug bounty programs, receiving the highest bounty payout ever on HackerOne. Frans was recently featured as #2 on Hackread’s list of 10 Famous Bug Bounty Hunters of All Time and the results of his security research has been covered in numerous international publications such as Observer, BBC, Ars Technica and SC Magazine. Frans is a sought-after speaker in the field of web security. He combines concrete knowledge and security tool-kits with entertaining stories about his findings and white hat hacking. Frans always receives top scores and has talked at conferences such as The Next Web, International PHP Conference, PyCon UK Conference, IDG Sweden’s Security Day and Next Generation Threats.
Frans på Twitter: @fransrosen
Frans på LinkedIn