fbpx

 Rie Aleksandra Walle, Bedre Bedrift AS

Rie er noe så sjeldent som brennende opptatt av GDPR og personvern! Hun driver Bedre Bedrift AS, er sertifisert innen personvern, er eksternt personvernombud for flere amerikanske selskaper og gjesteunderviser ved Fagskolen Kristiania og BI. Rie har fra tidligere over 15 års erfaring med program- og prosjektledelse, forretningsutvikling og strategi fra virksomheter som Høyskolen Kristiania, Ernst & Young, Difi (nå Digdir) og Nordic Innovation, både i Norge, Norden og Midtøsten. 

 

 

Simen Sommerfeldt, Bouvet

Simen Sommerfeldt er teknologidirektør i Bouvet, Han koordinerer felles satsinger som sikkerhet, bærekraft og sky, og fungerer som myndighetskontakt. Sommerfeldt er medforfatter av boken «Personvern og GDPR i praksis», og er stedfortreder i Personvernnemnda. Han var med i en kompetansegruppe som leverte rapporten «Digital21» til regjeringen i 2018. Sommerfeldt var i fire år medlem av styret i Dataforeningen Sør-Øst. Sammen med Torgeir Waterhouse grunnla han bevegelsen “Lær Kidsa Koding” i 2013. Sommerfeldt er også en av initiativtagerne til GoForIT – et samarbeid for å samkjøre akademia med arbeidslivet innen bærekraft. 

Frode Rein, Stortinget

Frode Rein har vært ansatt i Stortinget i over 25 år som bl.a. IT-sjef og de siste seks årene som seksjonsleder Strategi og Innovasjon. Der er hovedfokus å jobbe for en helhetlig tilnærming til fremtidig utvikling på IT-området når det gjelder IT-arkitektur, teknologivalg og rammeverk for IT- og informasjonssikkerhet. 


Koen Fosse Matthys, Transcendent Group
Koen Matthys has acted as a CISO in both Telecom and Power/Utilities (BKK). As a security consultant, he helps customers conducting risk assessments, building security governance and enabling security capabilities. He has broad experience implementing technology and a passion for processes, a combination that comes in handy to build security maturity.

Helge Skrivervik, Mayday.com

Helge Skrivervik er en av Norges ledende IT-analytikere og driver i dag Mymayday.com. Han har levert workshops og foredrag for IT-markedet i over 25 år, og har erfaring fra utvikling, drift, forskning, salg, undervisning og ledelse.

Terje Vernholt, Netsecurity

 Terje har mer enn 25 års erfaring innen IT og informasjonssikkerhet både fra konsulentvirksomhet og i linjen. Han har lang erfaring med sikkerhets- og risikostyring i virksomheter med omfattende sikkerhetsutfordringer både basert på regulatoriske føringer og omfattende trusselsituasjon. Han har tidligere vært CISO i Kongsberg Defence and Aerospace, samt jobbet i både DNB og PwC.

Erlend Dyrnes. Sbanken

Erlend Dyrnes er Sbankens informasjonssikkerhetsansvarlig, og en aktiv ildsjel i det nasjonale sikkerhetsmiljøet. Erlend er har lang erfaring med sikkerhetsarbeid fra teknisk testing til sikkerhetsledelse, og har i dag en aktiv rolle i å snakke praktisk og faktisk sikkerhet med bankens leverandører og samarbeidspartnere i tillegg til å jobbe med informasjonssikkerhet internt i banken. Erlend holder sertifiseringene CISA og CISM fra ISACA og GCCC og GDAT fra GIAC.

Monica Wendleby, Passacon AB

Monika Wendleby, partner på Passacon AB, er en velkjent forfatter og foreleser
i Sverige, som har utviklet mange metoder innenfor personvern. Ut fra sitt arbeid
som jurist og konsulent innen ledelse arbeider hun samtidig med komplekse
juridiske problemstillinger og hvordan oppnå forandringer i organisasjoner. Hun
er forfatter av flere bøker innen GDPR-området, senest «Dataskyddsförordningen
GDPR: Hantera registrerades rättigheter» (inkludert en arbeidsbok) og skriver
fortløpende artikler innen feltet.


Ole Magnus Stensrud, Østre Toten kommune

Experienced Councilman with a demonstrated history of working in the government administration industry. Skilled in Management, Strategic Planning, Organizational Development, Management Consulting, and Business Strategy. Strong community and social services professional graduated from BI Norwegian Business School.


Eirik Gulbrandsen, Datatilsynet

Eirik Gulbrandsen is a senior engineer in The Norwegian Data Protection Authority in the section for security, technology, and strategy. In the Norwegian DPA, he works, among other things, to identify and analyze key technology trends and their importance for privacy, in addition to work on supervisory and non-compliance matters. Gulbrandsen has worked with issues related to security, cloud services, artificial intelligence, and camera surveillance. Eirik Gulbrandsen has backgrounds from international companies such as IBM and CA, has been a journalist at Computerworld.


Terje Vernholt, Netsecurity

Terje Vernholt er Direktør i PwC´s satsning rundt Cybersecurity en del av PwC IT RISK der han er fagansvarlig for sikkerhetsledelse, sikkerhetsstyring og sikkerhetsarkitektur.

Terje har 25 års erfaring fra IT- og informasjonssikkerhet og har jobbet med sikkerhetsledelse, sikkerhetsstyring og hendelseshåndtering i noen av Norges mest komplekse, regulerte og utsatte virksomheter innen finans og forsvarsindustri.

I PwC jobber Terje som prosjektleder for større sikkerhetsprosjekter innen sikkerhetsstyring og operativ IT-sikkerhet. Prosjektene spenner fra sikkerhetsstyring og risikovurderinger til etablering av operative kapasiteter og kapabiliteter innen deteksjon og håndtering av sikkerhetshendelser i kritisk infrastruktur.