fbpx

 

Espen Opedal

Espen Opedal er i dag sjef for Tryg Forsikring i Norge, og har en fortid bla som CIO i Tryg-konsernet. Med bred forretningserfaring og ferske erindringer fra rollen som CIO vil han dele erfaringer om noen av de daglige dilemmaer man får i fanget når man sitter med ansvaret både for sikkerhet, budsjetter og daglig drift – og et utømmelig behov for flere nye løsninger.
Espen på LinkedIn

 

Prof. Olav Lysne

Lysne er professor i kommunikasjonssystemer og leder for Robuste nett senteret ved Simula Research Laboratory. Han har lang og bred erfaring som forsker i informatikk, men her hjemme er han best kjent for sine arbeider om robusthet i digitale infrastrukturer.  Han var leder for Lysne I–utvalget som utredet landets digitale sårbarhet, og for Lysne II-utvalget som vurderte hvorvidt Norge bør gi Etterretningstjenesten mulighet til å hente informasjon ut av de datakablene som krysser riksgrensen.Olav på LinkedIn

Chris Dale

Chris jobber som penetrasjonstester og sikkerhetskonsulent i Netsecurity. Han har bakgrunn i programvareutvikling, drift av IT miljøer og sikkerhetsledelse. Han er også en SANS community instruktør og holder kursene «Hacking Techniques, Incident Handling & Exploits» samt «Incident Response Team Management».

Tommy Finsen

Lead Cyber Security Engineer, Sopra Steria

Erik Alexander Løkken

Erik Alexander Løkken har jobbet i IT- og informasjonssikkerhetselskapet mnemonic i over 15 år. Der leder han selskapets største avdeling MSS (mnemonic security services), en avdeling på over 80 sikkerhetskonsulenter, som arbeider med 24/7-overvåkning, trusseletterretning og hendelseshåndtering. Erik Alexander har lang erfaring med digitalt etterforskningsarbeid, og har blant annet blitt oppnevnt som sakkyndig av Norges domstoler. Han har også erfaring med hendelseshåndtering av noen av regionens mest alvorlige sikkerhetshendelser

Erik på LinkedIn

Martin Gilje Jaatun

Martin Gilje Jaatun er seniorforsker i SINTEF Digital. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH, og har en Dr.Philos.-grad fra Universitetet i Stavanger. Hans faglige interesser omfatter programvaresikkerhet, sikkerhet i nettsky, og sikkerhet i kritisk infrastruktur. Han er nestleder i styret for Cloud Computing Association (cloudcom.org), vice chair i IEEE Computer Society Technical Committee on Cloud Computing (TCCLD), og sjefsredaktør for International Journal of Secure Software Engineering.

Martin på LinkedIn

 

 

Chris Culina

Chris Culina har bygget opp og leder BDO CERT, som inngår i Nasjonal sikkerhetsmyndighets kvalitetsordning for hendelseshåndtering. Han har bakgrunn fra operative sikkerhetsmiljøer i NorCERT, HelseCERT og Universitetet i Oslo, samt flere andre bransjer. Mye av sikkerhetsarbeidet har bestått i ledelse av hendelseshåndtering og teknisk/taktisk analyse relatert til målrettede angrep og digital spionasje. Diamantmodellen og etterretningsdrevet nettverksforsvar har stått sentralt i dette arbeidet. Videre har rådgivning, bevisstgjøring og andre proaktive tiltak spilt en viktig rolle

Chris på LinkedIn

Håkon Lønmo

Håkon Lønmo leder «red team» i BDO CERT. Gjennom å utsette virksomheter for simulerte datainnbrudd og svindelforsøk får kundene bistand til å øke deres motstandsdyktighet mot både generell datakriminalitet og målrettet industrispionasje. Håkon har en bred kompetanse innen sikkerhet og beredskap med operativ erfaring som offiser i Sjøforsvaret og Cyberforsvaret og som sikkerhetsanalytiker i HelseCERT.

Håkon på LinkedIn

 

Ryan Mattinson

Ryan’s background is in digital forensics and penetration testing. Over the last 8 years he has worked internationally with clients in every sector on a range of information security projects including security/privacy assessment of cloud services, CISO advisory and security architecture for critical infrastructure. He has presented at a number of international conferences, appeared as a subject matter expert on TV and radio; and given testimony as an expert witness. Ryan is a Canadian based in Oslo and the current Security Practice Lead at Nagarro AS.

Arnfinn Strand

Arnfinn Strand is member of an overlay team of Cloud Security Engineers at Check Point Security Technologies. He is responsible for driving knowledge around Check Point’s market leading security solutions for private and public clouds in the European market. He is a frequent speaker at security conferences in Norway covering topics like access control and threat prevention at the perimeter, endpoint and mobile, and security in the datacenter and cloud. Arnfinn has many years of background from the networking and security industry, working at different system integrators and vendors since 1990. His experience includes designing and building national infrastructures in Norway, as well as being a security advisor to large public and private enterprises in Norway.

Arnfinn på LinkedIn

Geir Olav Dyrkolbotn

Geir Olav Dyrkolbotn er major i Cyberforsvaret og førsteamanuensis ved Center for Cyber and Information Security (CCIS) ved NTNU. Han leder NTNU Malware Lab og forskningsgruppe for Cyber Defence ved CCIS. Geir Olav har doktorgrad (PhD) i informasjonssikkerhet fra Høgskolen i Gjøvik og sivilingeniør grad innen computer science fra Norges Tekniske Høgskole (NTH). Han har mer enn 25 års erfaring fra Forsvaret. Han har i løpet av karrieren fokusert på drift, vedlikehold og sikkerhet i Forsvaret kommunikasjons-infrastruktur. De siste årene har fokuset vært på defensive cyber operasjoner, forsvar av datanettverk og risiko håndtering. Forskningsinteresser inkluderer: cyber defence, reverse engineering, analyse av malware, side-kanal angrep og maskin læring.

 

Kai Roer

Anerkjent sikkerhetskulturspesialist, og CEO i CLTRe AS. Forfatter av flere fagbøker innen sikkerhet. Utviklet Rammeverk for sikkerhetskultur (SCF), et åpent og fritt rammeverk for å bygge og vedlikeholde sikkerhetskultur, i dag brukt av over 600 virksomheter verden rundt. Holdt kurs, forelesninger og foredrag i over 40 land.CLTRe