Meny tidlg. års konf.

Om faggruppen IT-sikkerhet

Faggruppens formål er å være Dataforeningen Bergen-Hordalands samlende fagmiljø for informasjonssikkerhet. VI skal være en møteplass for medlemmer som vil styrke sin kompetanse ved overføring av både praktisk kunnskap som erfaringer og aktuelle løsninger, samt spre kunnskap om informasjonssikkerhet.

Hva gjør vi?
Faggruppen skal være pådriver for å få kurs, seminarer etc. innen datasikkerhet lagt til Bergen-Hordaland.
Se oversikt over faggruppens aktiviteter her.

Bakgrunn:
Faggruppen for IT-sikkerhet ble dannet høsten 1997.

Følg faggruppen på twitter: @dndbhits

Følg konferansen på twitter: @sikksymp

Share This