fbpx

 

Øvelse gjør mester! (Beredskapsworkshop)
Se presentasjon her

IT hendelser skjer daglig. Men er organisasjonen forberedt på å håndtere omfattende IT-/cyberhendelser som kan ramme virksomhetens omdømme, lønnsomhet og fremtid?

Workshopen innledes med en kort gjennomgang av ulike varianter av beredskapsøvelser, og hvordan forberede, planlegge og gjennomføre slike øvelser. Introduksjonen vil krydres med praktiske eksempler og erfaringer – samt presentasjon av maler og verktøy for beredskap og krisehåndtering, som også skal brukes under den praktiske delen av workshopen. Det vil også belyses hvordan Red Team- / Blue Team-øvelser bidrar til virksomhetens cyberberedskap.

Deltagerne vil få bruke sine evner til kreativitet, improvisasjon og «thinking on your feet». Gjennom dialog og samarbeid settes fokus på beredskapsforberedende tiltak i egen virksomhet. Workshopen forutsetter ikke spesifikke/tekniske kunnskaper, og er like egnet for ledere som teknokrater.

Fredrik Galtung, Senior Rådgiver, Combitech
Hans Peter Østrem, Senior Rådgiver, Combitech

Deltakeravgift: kr 2.000,- (1.500,- for medlemmer av DND, ISF, ISACA eller Bergen Næringsråd)
Tid: Tirsdag 24. oktober 2017 kl. 10:00 – 15:30. Lunsj kl 12.00.
Sted: Radisson Blu Royal Hotell Bergen (Bryggen)

Deltakelse 24. oktober gir rabatterte priser på SikkerhetsSymposiet!