Program 2014

Kurs onsdag 29.oktober

Denne dagen er det to halvdagskurs og et heldagskurs.

  1. Sosiale medier v/Per Thorsheim, sikkerhetrådgiver i Pragma Sikkerhet AS. Send en mail og sett deg på venteliste.
  2. Kurs i bruk av sikkerhetsverktøy for kryptering og anonymitet på nett.  Send en mail og sett deg på venteliste.
    v/Runa A. Sandvik, teknisk rådgiver for Freedom of the Press, USA.
  3. Heldagskurs: Incident Response Team Management v/SANS. Kurset er fulltegnet, sett deg på venteliste.

Program torsdag 30.oktober

08.00 Registrering
08.45 Åpning: Hvorfor er Sikkerhetssymposiet og informasjonssikkerhet er viktig for Dataforeningen?
Cathrine Klouman, styreleder i Den Norske Dataforening
08.55 IKT i et lokalt perspektiv
Geir Mikalsen, markeds- og kommunikasjonssjef, Bergen Næringsråd
09.05 Personvern på nett i kjølevannet av Edward Snowden
Runa A. Sandvik, teknisk rådgiver for Freedom of the Press, USA.
10.15 Hva kan vi gjøre med andres forventninger til sikkerhet i det digitale rom?
Roar Thon, Fagdirektør, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
11.00 Kaffepause
SPOR: Cyberkrim/Forsvar Personvern Finans
11.20 Status fra SOC’en, et innblikk i aktuelle trusler
Gunnar Ugland, avdelingsleder, Telenor Security Operations Center
Personvern over landegrensene
Marius Engh Pellerud, rådgiver, Datatilsynet
Virtuelle valutaer i ett regulatorisk perspektiv
Olav Johannessen, seksjonsleder IT og Betalingsformidling, Finanstilsynet
12.00 Lunsj
13.00 Sikkerhetsparadokset – hvorfor mer av det samme ikke lenger er godt nok
Oddbjørn Steffensen, konsernarkitekt Sikkerhet, EVRY
Kryptering av epost i globalt omfang
Per Thorsheim, sikkerhetsrådgiver i Pragma Sikkerhet
Digital valuta, kryptopenger og sikkerhet
Jørgen Tellnes, systemutvikler sikkerhet, Skandiabanken
13.40 Kaffepause
14.00 Sikkerhetssjefen – den moderne superhelten? Super-John presenterer Sikkerhet i et retrospektivt perspektiv.
John Arild Amdahl Johansen, sikkerhets- og kvalitetssjef, Buypass
Null CTRL: Norsk datasikkerhet på avveie
Espen Sandli, Dagbladet
Vil nye EU-regler gi sikre og effektive betalingstjenester?
Tor Johan Bjerkedal, fagdirektør, Finans Norge
14.40 Kaffepause
15.00 Trusler, trender og faktiske hendelser
Marie Moe, seksjonssjef for informasjonsdeling i NSM
Digitale offentlige tjenester på tvers av landegrenser – hvordan håndtere risiko?
Lillian Røstad, seksjonssjef for informasjonssikkerhet, Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
Internasjonale bedragerier
Anne Dybo, rådgiver i ØKOKRIM
15.40 Pause
15.55 Vårt digitale samfunn i 2020 – ville vesten eller sikkert som banken?
Sofie Nystrøm
16.30 – – – S L U T T – – –

 

Share This