fbpx

Du inviteres herved til Sikkerhetstoppmøte #19, 18. oktober 2016, for å diskutere utfordringer knyttet til beredskap og øving innen informasjonssikkerhet.

Sikkerhetsledelse omfatter gjerne planverk som skal iverksettes dersom en hendelse skulle inntreffe. Men; har organisasjonen en beredskap for alle typer hendelser som kan inntreffe, og har organisasjonen virkelig øvd på å håndtere dem? Vi skal høre hvordan dette kan planlegges og gjennomføres, og etter innledende foredrag skal vi diskutere dette temaet.

Dette er det 19. Sikkerhetstoppmøtet. Erfaringene viser at deltakerne på Sikkerhetstoppmøtet gir svært gode tilbakemeldinger. Arrangementet er en særlig god anledning til å møte og diskutere med fagfeller. Møtet arrangeres som en rundebordskonferanse, og deltakerne står fritt til å bruke den informasjonen som framkommer som grunnlag for beslutninger i egen virksomhet. Sammenkomsten er ment som en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle temaer utveksles.

Sikkerhetstoppmøtet har denne gangen følgende innledere:

Hanne Tangen Nilsen, Telenor, forteller om sine erfaringer med beredskapsarbeid og øvelser innen informasjonssikkerhet.

Gry-Mona Nordli, Cyberforsvaret, forteller om Cyberforsvarets erfaringer med planlegging og gjennomføring av øvelser. Cyberforsvaret er ansvarlig for defensive cyberoperasjoner i Forsvaret.

Hilde Bohn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, forteller om sine erfaringer med planlegging av Nasjonal IKT-øvelse

Samtalene i gruppen er fortrolige i henhold til «Chatham House Rule».

Deltakeravgift: kr 3.500,-
Tid: Tirsdag 18. oktober 2016 kl. 09:00 – 16:00
Sted: Radisson Blu Royal Hotell Bergen (Bryggen)