DND kårer Årets smartbyløsing 2017

DND kårer Årets smartbyløsing 2017

Nominer!

Norge er et land med mange dyktige aktører som utvikler og leverer SmartBy-løsninger. Disse aktørene fortjener å synliggjøres og løftes frem som gode eksempler. Derfor etablerer vi en konkurranse som skal evaluere SmartBy-løsninger som er lansert, og som skaper reell verdi for innbyggerne i byene.

.

Hva er en SmartBy

En SmartBy bruker digital teknologi til å gjøre byen til et bedre steder å leve, bo og arbeide i. SmartByinitiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, samt å redusere klima- og miljøproblemer i byene. (Kilde: Meld. St. 27 2015–2016; Digital agenda for Norge).

.

Om konkurransen:

SmartBy-løsninger er løsninger som bidrar til at SmartBy-målene oppnås. Dette kan være løsninger innenfor smart helse, smart samferdsel, smarte bygninger, smart infrastruktur eller andre innovative verdi-drivende tjenester. Gode SmartBy-løsninger er gjerne løsninger som forenkler samhandling og deling av ressurser. Tjenester som utnytter sanntidsdata fra mange typer datakilder, er et annet eksempel på typiske SmartBy-løsninger.

Selv om digital teknologi er grunnlaget i SmartBy-løsningene, er det ikke teknologi som i seg selv er målet. Teknologien er kun et middel for å oppnå konkrete mål for menneskene i SmartByen.

Løsninger som ble lansert i 2017 kan nomineres. Det samme kan løsninger som har blitt lansert tidligere, men som har fått et stort gjennombrudd i 2017.

Vi har satt sammen en jury av dyktige fageksperter og meningsytrere innenfor temaet som vil evaluere innkommende forslag.

Vi ser frem til å motta din SmartBy løsning

.

Jury for 2017

Vi takker våre sponsorer:

.

Nominasjonsfrist

Dager
dager
timer
timer
min
min
sek
sek

Kontakt oss

MESSAGE SENT!

Arrangereres av

DND Faggruppe SmarteByer

Se faggruppen på DND.no

Visit Us On LinkedinVisit Us On Facebook