DND kårer Årets smartbyløsing 2017

DND kårer Årets smartbyløsing 2017

Meld deg på her!

Kåring om:

Dager
dager
timer
timer
min
min
sek
sek

Program

TidspunktHva
17:00Mingling
17:15Velkommen av Dataforeningen og Smartebyer
17:20v/konfransier
17:25

Den smarte byen er den koblede byen
v/Robert Steen, Finansbyråd, Oslo

Ingen ønsker seg en dum by, og alle deler av byen blir stadig smartere. Men det hjelper ikke at hver enkelt del av byen er smart, hvis ting ikke henger sammen? Robert Steen er som finansbyråd ledende i arbeidet med å digitalisere Oslo kommune, og hvordan vi kan koble også de digitale tjenestene og infrastrukturen bedre sammen.
17:50

Mobilitet får byer til å virke – hva kan den gjøre for oss fremover?
» v/Endre Angelvik, Ruter

«Endre Angelvik er direktør for mobilitetstjenester i Ruter og jobber mye med fremtidens mobilitetsløsninger. Han er opptatt av mulighetene som teknologi skaper, og hvordan den kan brukes for å gjøre hverdagen bedre og enklere for folk flest.»
18:10Pause, snacks
18:40Presentasjon av kandidat 1
18:50Presentasjon av kandidat 2
19:00Presentasjon av kandidat 3
19:10Kåring av Årets Smartby Løsningen 2017
19:20Mingling

Om SmartBy

Norge er et land med mange dyktige aktører som utvikler og leverer SmartBy-løsninger. Disse aktørene fortjener å synliggjøres og løftes frem som gode eksempler. Derfor etablerer vi en konkurranse som skal evaluere SmartBy-løsninger som er lansert, og som skaper reell verdi for innbyggerne i byene.

.

Hva er en SmartBy

En SmartBy bruker digital teknologi til å gjøre byen til et bedre steder å leve, bo og arbeide i. SmartByinitiativer har som mål å forbedre offentlige tjenester og innbyggernes livskvalitet, utnytte felles ressurser optimalt, øke byenes produktivitet, samt å redusere klima- og miljøproblemer i byene. (Kilde: Meld. St. 27 2015–2016; Digital agenda for Norge).

.

Om konkurransen:

SmartBy-løsninger er løsninger som bidrar til at SmartBy-målene oppnås. Dette kan være løsninger innenfor smart helse, smart samferdsel, smarte bygninger, smart infrastruktur eller andre innovative verdi-drivende tjenester. Gode SmartBy-løsninger er gjerne løsninger som forenkler samhandling og deling av ressurser. Tjenester som utnytter sanntidsdata fra mange typer datakilder, er et annet eksempel på typiske SmartBy-løsninger.

Selv om digital teknologi er grunnlaget i SmartBy-løsningene, er det ikke teknologi som i seg selv er målet. Teknologien er kun et middel for å oppnå konkrete mål for menneskene i SmartByen.

Løsninger som ble lansert i 2017 kan nomineres. Det samme kan løsninger som har blitt lansert tidligere, men som har fått et stort gjennombrudd i 2017.

Vi har satt sammen en jury av dyktige fageksperter og meningsytrere innenfor temaet som vil evaluere innkommende forslag.

Nominasjonen er nå stengt

.

Jury for 2017

Vi takker våre sponsorer:

.

Kåring om:

Dager
dager
timer
timer
min
min
sek
sek

Kontakt oss

MESSAGE SENT!

Arrangereres av

DND Faggruppe SmarteByer

Se faggruppen på DND.no

Visit Us On LinkedinVisit Us On Facebook