Et unikt nettverk for IT-ledere

Strategisk nettverk for IT-ledere
5 samlinger / 30+ medlemmer

Et leverandørfritt nettverk for IT-lederne.

Datoer for samlinger i 2018 kommer
SnIT

Et nettverk av og for IT-ledere

Strategisk nettverk for IT-ledere samler IT-Direktører, -sjefer og -ansvarlige fra både privat og offentlig sektor uavhengig av virksomhetens størrelse.

Nettverket er leverandørfritt for å skape en åpen arena der IT-lederne uforstyrret driver erfaringsutveksling, meningsbryting og læring.

Er du CIO, IT-direktør/-sjef/-ansvarlig og enda ikke medlem av nettverket har du mulighet til å delta på en av våre samlinger etter Try and Buy-prinsippet. Ønsker du etter dette å bli en del av nettverket trekkes kostnaden for Try & Buy fra totalprisen for deltakelse i nettverket.

Se tidligere samlinger

https://event.dnd.no/snit/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/asgeir-myhre.jpg

Fasilitator

Asgeir Myhre

… om Asgeir
Asgeir på LinkedIn

https://event.dnd.no/snit/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/it-i-praksis-2017-cover_w1.jpg

Excecutive samling

IT i praksis

Egen samling hvor vi går gjennom de delene av rapporten som er relevant for medlemmene.
Som medlem av SnIT får du rapporten gratis.