Et unikt nettverk for IT-ledere

Strategisk nettverk for IT-ledere

5+ samlinger / 30+ medlemmer


Et leverandørfritt nettverk for IT-lederne.

Neste samling om IT i praksis hos Rambøll Norge (Oslo). Var planlagt torsdag 13. september, men er utsatt. Ny dato kommer
Les mer om tidligere samlinger
SnIT

Et nettverk av og for IT-ledere

Strategisk nettverk for IT-ledere samler IT-Direktører, -sjefer og -ansvarlige fra både privat og offentlig sektor uavhengig av virksomhetens størrelse.


Nettverket er leverandørfritt for å skape en åpen arena der IT-lederne uforstyrret driver erfaringsutveksling, meningsbryting og læring.


Er du CIO, IT-direktør/-sjef/-ansvarlig og enda ikke medlem av nettverket har du mulighet til å delta på en av våre samlinger etter Try and Buy-prinsippet. Ønsker du etter dette å bli en del av nettverket trekkes kostnaden for Try & Buy fra totalprisen for deltakelse i nettverket.


SnIT i 2018

Planer for høsten 2018

DND SnIT har gjennomført tre samlinger i første halvår. Vi har vært hos Telenor Research, hos Pensjonstrygden for Sjømenn og hos Oslo Børs.


Vertskapet har orientert oss om sine erfaringer og utfordringer, og i tillegg har vi «dypdykket» litt i tema som maskinlæring, AI, organisasjonsutvikling ved innføring av robotteknologi og fremtidens betalingstjenester.


Over sommeren møtes vi for en grundig gjennomgang og diskusjon av relevante funn i rapporten «IT i Praksis 2018». (Denne rapporten kan du som SnIT-medlem få full tilgang på allerede nå. Ta kontakt med asgeir@dnd.no, så får du tilsendt en link).


I andre halvår er det planlagt med følgende samlinger:


Torsdag 18. oktober: «Digitalisering og innovasjon» hos Norsk Tipping, HamarOnsdag 14. november:«Norsk helse-IT: Suksesser og feil vi kan lære av» hos Folkehelseinstituttet, Oslo (link kommer)

Ta kontakt med christian@dnd.no om medlemskap og asgeir.myhre@dnd.no om spørsmål rundt samlingene.

https://event.dnd.no/snit/wp-content/uploads/sites/14/2018/07/Asgier-2.png

Fasilitator

Asgeir Myhre

Asgeir Myhre har utdanning fra Befalsskole, Krigsskole, Stabsskole og Forsvarets høgskole, i tillegg til statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Han har vært avdelingssjef og stabsoffiser i Forsvaret i mer enn 15 år, med spesialisering innenfor elektronisk krigføring og etterretning.


Siden 1996 har han vært adm.dir. i Teleplan. Her har han bl.a. bygget opp programvarebedriften Teleplan Globe som utvikler avansert programvare for forsvar og samfunnssikkerhet, telekom- og energibransjen. Selskapet eksporterer i dag programvareløsninger til ca 15 land.


Asgeir gikk av ved oppnådd aldersgrense (60 år) sommeren 2017, og er nå aktiv som styreleder, styremedlem og rådgiver i flere bedrifter og organisasjoner.


Han har erfaring fra å drive bransjenettverk for ledere, har høyt engasjement, stor arbeidskapasitet og ønsker å bidra aktivt for å sikre at SnIT gir høy verdi for deltakerne.


Asgeir på LinkedIn


Påmelding

    De fleste samlinger avsluttes med middag og nettverking.
  • Navn og epost på kollega:


Excecutive samling

IT i praksis

Egen samling hvor vi går gjennom de delene av rapporten som er relevant for medlemmene. Som medlem av SnIT får du rapporten gratis.

2018-rapporten er nå tilgjengelig for SnIT-medlemmer.
IT i praksis 2010 – 2018