Et unikt nettverk for IT-ledere

Strategisk nettverk for IT-ledere
5 samlinger / 30+ medlemmer

Et leverandørfritt nettverk for IT-lederne.

Neste samling: Onsdag 11. april hos PTS.
Les mer om kommende samlinger
SnIT

Et nettverk av og for IT-ledere

Strategisk nettverk for IT-ledere samler IT-Direktører, -sjefer og -ansvarlige fra både privat og offentlig sektor uavhengig av virksomhetens størrelse.

Nettverket er leverandørfritt for å skape en åpen arena der IT-lederne uforstyrret driver erfaringsutveksling, meningsbryting og læring.

Er du CIO, IT-direktør/-sjef/-ansvarlig og enda ikke medlem av nettverket har du mulighet til å delta på en av våre samlinger etter Try and Buy-prinsippet. Ønsker du etter dette å bli en del av nettverket trekkes kostnaden for Try & Buy fra totalprisen for deltakelse i nettverket.

SnIT i 2018

Ny drivkraft i nettverket

Etter 2017 så vi nødvendigheten av å gjøre markante grep i hvordan SnIT ble drevet.

Som et resultat av dette arbeidet vi fikk inn en dyktig fasilitator og som har lang fartstid i bransjen og et svært stort kontaktnett.

Har du vært eller er medlem av SnIT? Årets første samlinger vil være åpne for alle IT-ledere. Eksisterende medlemmer har fortrinnsrett, dernest tidligere medlemmer og øvrige personer som ønsker å delta.

Ta kontakt med christian@dnd.no om medlemskap og asgeir.myhre@dnd.no om spørsmål rundt samlingene.

https://event.dnd.no/snit/wp-content/uploads/sites/14/2018/01/asgeir-myhre.jpg

Fasilitator

Asgeir Myhre

Asgeir Myhre har utdanning fra Befalsskole, Krigsskole, Stabsskole og Forsvarets høgskole, i tillegg til statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
Han har vært avdelingssjef og stabsoffiser i Forsvaret i mer enn 15 år, med spesialisering innenfor elektronisk krigføring og etterretning.

Siden 1996 har han vært adm.dir. i Teleplan. Her har han bl.a. bygget opp programvarebedriften Teleplan Globe som utvikler avansert programvare for forsvar og samfunnssikkerhet, telekom- og energibransjen. Selskapet eksporterer i dag programvareløsninger til ca 15 land.

Asgeir gikk av ved oppnådd aldersgrense (60 år) sommeren 2017, og er nå aktiv som styreleder, styremedlem og rådgiver i flere bedrifter og organisasjoner.

Asgeir har erfaring fra å drive bransjenettverk for ledere, han har høyt engasjement, stor arbeidskapasitet og ønsker å bidra aktivt for å sikre at SnIT gir høy verdi for deltakerne.

Asgeir på LinkedIn


Påmelding

    De fleste samlinger avsluttes med middag og nettverking.
  • Navn og epost på kollega:


Excecutive samling

IT i praksis

Egen samling hvor vi går gjennom de delene av rapporten som er relevant for medlemmene. Som medlem av SnIT får du rapporten gratis.
2018-rapporten lanseres mai/juni 2018.
IT i praksis 2010 – 2017