SnIT – Strategisk nettverk for IT-ledere

SnIT program 2019

Fra tidligere SnIT samlinger

Om fasilitatoren av nettverket:
Asgeir Myhre har utdanning fra Befalsskole, Krigsskole, Stabsskole og Forsvarets høgskole, i tillegg til statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
Han har vært avdelingssjef og stabsoffiser i Forsvaret i mer enn 15 år, med spesialisering innenfor elektronisk krigføring og etterretning.

Siden 1996 har han vært adm.dir. i Teleplan. Her har han bl.a. bygget opp programvarebedriften Teleplan Globe som utvikler avansert programvare for forsvar og samfunnssikkerhet, telekom- og energibransjen. Selskapet eksporterer i dag programvareløsninger til ca 15 land.

Asgeir gikk av ved oppnådd aldersgrense (60 år) sommeren 2017, og er nå aktiv som styreleder, styremedlem og rådgiver i flere bedrifter og organisasjoner.

Han har erfaring fra å drive bransjenettverk for ledere, har høyt engasjement, stor arbeidskapasitet og ønsker å bidra aktivt for å sikre at SnIT gir høy verdi for deltakerne.