SnIT – Strategisk nettverk for IT-ledere

Et leverandørfritt nettverk for IT-lederne og digitaliseringsansvarlige.

Neste samling: 14. november 2018
Folkehelseinstituttet, Marcus Thranesgt 6, Oslo

Du møter tidligere og nåværende ledere for noen av de mest krevende digitaliseringsprosjektene som er gjennomført (eller forsøkt gjennomført) i Norge

Lyntaler, erfaringsutveksling, diskusjon, faglig mingling – alt med ledelsesfokus!
Detaljert program kommer.
Avsluttes med middag og sosialt samvær •

Påmelding til høyre på siden.

Strategisk nettverk for IT-ledere samler IT-Direktører, -sjefer og -ansvarlige fra både privat og offentlig sektor uavhengig av virksomhetens størrelse.

Nettverket er leverandørfritt for å skape en åpen arena der IT-lederne uforstyrret driver erfaringsutveksling, meningsbryting og læring.

Er du CIO, IT-direktør/-sjef/-ansvarlig og enda ikke medlem av nettverket har du mulighet til å delta en gang kostnadsfritt på en av våre samlinger prinsippet. 

Om DND SnIT

Fra tidligere SnIT samlinger

Om fasilitatoren av nettverket:
Asgeir Myhre har utdanning fra Befalsskole, Krigsskole, Stabsskole og Forsvarets høgskole, i tillegg til statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.
Han har vært avdelingssjef og stabsoffiser i Forsvaret i mer enn 15 år, med spesialisering innenfor elektronisk krigføring og etterretning.

Siden 1996 har han vært adm.dir. i Teleplan. Her har han bl.a. bygget opp programvarebedriften Teleplan Globe som utvikler avansert programvare for forsvar og samfunnssikkerhet, telekom- og energibransjen. Selskapet eksporterer i dag programvareløsninger til ca 15 land.

Asgeir gikk av ved oppnådd aldersgrense (60 år) sommeren 2017, og er nå aktiv som styreleder, styremedlem og rådgiver i flere bedrifter og organisasjoner.

Han har erfaring fra å drive bransjenettverk for ledere, har høyt engasjement, stor arbeidskapasitet og ønsker å bidra aktivt for å sikre at SnIT gir høy verdi for deltakerne.