Her jobber vi med å lansere et lukket medlemsområde.

 • Kontaktinformasjon til medlemmene
 • Sjekklister og rapporter
 • Spesielle tilbud
 • mm.

Nettverket består av IT-ledere innen bank og finans, olje og gass, helseforetak og andre offentlige og private virksomheter. Blant disse er:

 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Bergen Energi
 • BKK AS
 • Coop Norge
 • Difi
 • GIEK Kredittforsikring
 • Gresvig Retail Group
 • Infotjenester
 • Istad
 • KLP
 • Kollektivtransportproduksjon
 • Komplett Services
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt
 • Norges Automobilforbund
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges vassdrags- og energidirektorat
 • Norsk Gjenvinning Norge
 • Norsk Pasientskadeerstatning
 • Norsk Pensjon

 

 • OBOS
 • Odfjell
 • Oslo Børs
 • Rejlers
 • Riksrevisjonen
 • Skagen
 • Skagerak Energi
 • Sonans
 • Sparebank1 Gruppen
 • Sparebanken Vest
 • Statens vegvesen vegdirektoratet
 • Statsbygg
 • Stiftelsen Kirkens Bymisjon
 • Sykehusapotekene
 • Tine
 • Umoe Restaurant Group
 • Universitetet i Stavanger
 • Westerdals Oslo
 • Du og din virksomhet?