Samling 29. januar 2015 i Oslo – Tema: Når fysisk og digital infrastruktur smelter sammen…

Vi ser nå at den fysiske og digitale infrastrukturen i større og større grad smelte sammen. Er vi IT-ledere og våre IT-avdelingene forberedt på det som kommer?


Hva eksisterer allerede og hva må vi forberede oss som IT-leder innen områdene:

Innlegg ved:

Thorkildsen_Morten[1]

Morten Thorkildsen, Adm dir., Rejlers Norge AS

 • Samferdsel
 • Telecom/mobilrevolusjonen
 • Sikkerhet og beredskap
 • Miljø, Energi og Strømforsyning
 • Smarte løsninger for samfunnet

Hvilke  konsekvenser har dette for bruken av data fremover?

30. januar 2015: Morten refererte til flere rapporter og dokumenter. Du finner dem under “Dokumenter

14.00 Introduksjon
v/Christian Torp, COO, Dataforeningen
14.05 Når fysisk og digital infrastruktur smelter sammen…
v/Morten Thorkildsen, administrerende direktør i Rejlers Norge
14.50 Pause
15.15 Kunnskapscafé
16.15 Oppsummering Kunnskapscafé
16.45 Vi avslutter kunnskapscafeen og går til middag
19.00 Avslutning

Rejlers er et av Norges ledende selskapene innen området rådgivende ingeniører. Eksempler på dette er:

 • Telecom, gjennom ingeniørtjenester, rådgivning og drift av bl.a. Netcoms mobilnett.
 • Elektro/energi som bidrar til smarte, energieffektive bygg som Nye Ullevål Stadion, Stranden 1 på Aker Brygge, Telenor Arena, energieffektivisering av Thon hotellene, Vikingskipet, Kristiansand Havn og Trondheim Havn.
 • Elkraft prosjektering for å oppgradere og fornye strømnettet. Rejlers har bl.a. Agder Energi, Statnett, Hafslund og Jernbaneverket som kunder.
 • Smart Grid/AMS der Rejlers posisjonerer seg innen de nye initiativene for «smart strøm»  .
 • Jernbane (Rejlers divisjon Railconsult vant prosjektstøtten til det store InterCity prosjektet, som skal forkorte reisetiden mellom byene på Østlandet og Oslo)
 • Dokumentasjonssystemer med mye arbeid for fiberselskaper og nettselskaper
 • GIS, geografiske informasjonstjenester, bl.a. for gatebelysning, traseer der master og nett skal legges i terrenget
 • Byplanleggere («urban designers») er ansatt og kan være med i utviklingsteamet for å bidra til å tegne og utrede smarte løsninger
 • … og mange flere

, , ,