barcode reker1

Samling 30. juni i Oslo – Tema: Asset Management

Asset Management på Oslos tak.

Sommersamlingen for SnIT vil i år avholdes i øverste etasje hos Sopra Steria (postgirobygget) med flott utsikt ut over Oslofjorden. I tillegg vil vi kunne nyte reker og noe kaldt i glasset på takterrassen (værforbehold). Det må jo virkelig kunne innby til god nettverking?

Innlegg ved:

Mads Myrvoll

Mads Myrvoll, Head of IT, Sopra Steria

Adrian Coull

Adrian Coull, Manager Project Delivery & CIO Office, Elopak

Tid: 30. juni 2016 kl. 13:00 – 16:30 – 19:00
Sted: Sopra Steria, 25. etasje, Postgirobygget i Oslo

13.00 Introduksjon
v/John Walle, DND
13.05 Tema som vil bli diskutert er bl.a. standardiserte kostnadsmodeller for IT basert på TBM Council beste praksis, IT Asset Cost benchmarking og til slutt aktiviteter for å optimalisere kostnader knyttet opp opp IT Asset Cost.
v/Mads Myrvoll, Head of IT, Sopra Steria
14.00 Diskusjoner basert på innlegget
15.00 Pause
15.15 Adrian Coull hos Elopak byttet ut mange av sine Microsoft lisenser; det endte opp i full revisjon.
Hør historien og hvordan det gikk til slutt.
v/Adrian Coull, Manager Project Delivery & CIO Office, Elopak
15.50 Diskusjoner basert på innlegget
16.45 Vi avslutter det faglige og går til middag
19.00 Avslutning

Er du ikke medlem i DNDs nettverk for IT-ledere? Les mer om medlemskapet her

Her finner du presentasjonene fra dagens samling:

Mads Myrvolls presentasjon

Adrian Coulls presentasjon