Tag Archives | Henry Karlsen

“Hvordan UMEO ser på forretningsprosessene, og hvordan IT enten støtter opp under disse eller er en driver.”

Vi ønsket velkommen til den andre samlingen for IT-direktører 16. april 2012. Hovedtemaet for samlingen var “Hvordan UMEO ser på forretningsprosessene, og hvordan IT enten støtter opp under disse eller er en driver.” Henry Karlsen, CIO at Umoe Restaurant Group AS, delte sine erfaringer og syn på IT sin rolle i forhold til foretningsprosessene i Umoe. https://www.youtube.com/watch?v=ss1BhvpEnNM

Continue Reading