SOFTWARE
2021

Mange gode foredrag | Mange fysiske møteplasser | En digital, nasjonal overbygning 

Tema:
«Digitalt samfunn med mennesker i sentrum:
Er vi på rett vei?»

Har du forslag til foredrag? Send inn ditt bidrag innen 22. september

  • Onsdag 10. februar:

  • Torsdag 11. februar:

Vi deler innsikt og erfaringer!