Fristen har gått ut og vi har fått veldig mange gode presentasjoner og programkomiteen jobber med utvelgelse – alle får svar i løpet av oktober/november.

Har du spørsmål – ta kontakt på epost til signe.iversen@dnd.no / +47 95 82 73 51

Forberedelsene til Software 2020 er godt i gang, og vi ønsker din hjelp til å lage en interessant, engasjerende og nyttig konferanse for alle oss som må gjøre jobben når samfunnet skal digitaliseres til innbyggernes beste.

Mer enn 70 foredrag og workshops vil bli avviklet i løpet av de 2 dagene.

Vi søker deg som foredragsholder. Frist: 2. september.

Foreløpige temaer :

I dette sporet vil du høre om hvordan IT arkitekturarbeid kan være en pådriver for innovasjon; hva som kreves for å lykkes med digital transformasjon; hva som kreves av en virksomhetsarkitekt; og ikke minst hvordan vi bedre kan legge til rette for samhandling på tvers av virksomhetsgrenser for bedre samfunnsutvikling.

Virksomhetsarkitektur handler om mer enn teknologi – det handler også om lederskap, innovasjon, samspill og brukeropplevelser.

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppen Virksomhetsarkitektur.

Bruken av skyen som plattform for leveranse av moderne tjenester eksploderer. Begreper som DevOps og Continuous Delivery er «født i skyen» og skaper helt nye muligheter for hurtig forretningsinnovasjon. Samtidig er myten om "Security Kills Speed" i ferd med å gjøres grundig til skamme av automasjon, bruk av kunstig intelligens, prinsipper som innebygget sikkerhet, sikkerhet integrert med forretningsutvikling, ZeroTrust og Security As Code.

I dette sporet tar vi sikte på å gi deg svar på spørsmål som:

 • Hva bør du tenke over ved valg av skytjenester?
 • Hva er status på den regulatoriske fronten? Er det fortsatt hindringer for bruk av skytjenester. I så fall, hvilke?
 • Utgjør overføring av personopplysninger i skyen en utfordring? Hvordan løse dette mest mulig effektivt?
 • Hva bør du tenke på når det gjelder sikring av informasjon i skyen?

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppene Cloud Computing og Informasjonssikkerhet

I dette sporet vil vi utforske hvordan autonome og intelligente løsninger gjør hverdag, jobb og arbeids- og næringsliv enklere og mer effektivt. Utvikling innen autonome og intelligente løsninger går svært fort. Vi ønsker å formidle hvordan teknologien kan settes inn i sammenhenger som er viktig for næringsliv, offentlig forvaltning, forskning og samfunnsliv.

Målet med dette sporet er å gi innblikk i hverdagsteknologi og hvordan autonome og intelligente løsninger kan settes inn i en større sammenheng med multidisiplinært samarbeid over flere fagområder. Vi gir deg konkrete case fra virkeligheten hvor kundens opplevde nytteverdi står i fokus.

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppen AI (Kunstig intelligens og robotikk)

Vi sjekker hvordan det går med digitaliseringsprosjektene i Norge. Ambisjonen er å gi deg svar på spørsmålene:

 • Hvor langt er vi kommet med digitaliseringsarbeidet og tilgjengeliggjøring av tjenester?
 • Hvordan kan vi styrke relasjoner ved bruk av digitale verktøy: mellom samfunn og borger, mellom private virksomheter og det offentlige?
 • Gevinst eller nytte? Ja takk, begge deler? Hva er forskjellen på de to begrepene?
 • Kan programperspektivet gi oss ny driv i digitaliseringsarbeidet?

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppen 3PS (Prosjekt, Program og Porteføljestyring).

Blokkjede-teknologi har vært et hett tema de siste årene. Hovedfokus har vært på kryptovaluta og visjoner om hvordan teknologien kan brukes. Men nå ser vi at teknologien er på vei ut av hype-stadiet. Stadig flere konkrete prosjekter med et reelt bruksområde gjennomføres, og det er et voksende økosystem.

I dette sporet ønsker vi å gi et innblikk i hele økosystemet, og en forståelse av hva Blockchain er og hva man faktisk bruker det til. Vi ønsker også å belyse fordeler så vel som eventuelle ulemper rundt dette.

Sporet arrangeres av faggruppen Blockchain.


API, datasjø, datafordeler, datanav, meldinger, køer, pub-sub, push, AI-basert strukturering av data … det finnes mange metoder å dele data og integrere mellom systemer.

Hva er best? Det ekte arkitektsvaret er, som alltid: «det kommer an på».

I dette sporet skal vi forsøke å gi deg de beste svarene og vi utfordrer også arkitektene til å fortelle oss hva det kommer an på.

Du vil få høre om erfaringer fra datadeling og integrasjon som skalerer på tvers av kilder og organisasjoner.

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppen Løsnings- og integrasjonsarkitektur.

Bruken av skyen som plattform for leveranse av moderne tjenester eksploderer. Begreper som DevOps og Continuous Delivery er «født i skyen» og skaper helt nye muligheter for hurtig forretningsinnovasjon. Samtidig er myten om "Security Kills Speed" i ferd med å gjøres grundig til skamme av automasjon, bruk av kunstig intelligens, prinsipper som innebygget sikkerhet, sikkerhet integrert med forretningsutvikling, ZeroTrust og Security As Code.

Men mange spørsmål henger igjen i skyen: Hva har jeg ansvaret for? Hva tar skyleverandørene ansvaret for? Hva kan jeg ikke lagre i skyen? Kan jeg lagre informasjon utenfor Norges grenser?

De fleste befinner seg dessuten i en hybrid verden av legacy og sky, og det skaper også sikkerhetsutfordringer.

Årets sikkerhetsspor oppdaterer deg på nye trender, praktiske erfaringer og gir noen autoritative svar på problemstillingene.

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppene Cloud Computing og Informasjonssikkerhet

Kan kontroll over egne data, personvern og borger-i-sentrum modeller føre til mer innovasjon og vekst i den norske og europeiske digitale næringen?

EU fastslo at dine data er dine med GDPR, som kom i 2018. Det nye regelverket skulle sikre et enhetlig digitalt europeisk marked, fri flyt av data, samtidig som personvernet ivaretas. Reglene er et startpunkt. Hvilke muligheter har vi nå, og hvilke endringer må til? Dette er fokus i sporet «Dine data».

Vi får innblikk i nye teknologiske løsninger, nye personsentriske forretningsmodeller, og et innblikk i den norske tilstanden akkurat nå. Vi hører erfaringer fra offentlig og privat sektor, fra små oppstartselskap til etablerte virksomheter, og fra premissgivere og premissmottakere.

Hvem står bak?

Sporet arrangeres av faggruppen Mine Data v/Agnes Beathe Steen Fosse, Norsk Kompetansesenter og Nina Chung Mathiesen, Dataforeningen.

Er du toppleder, medlem av en ledergruppe med digitalisering på agendaen, CIO, IT-sjef eller bare nysgjerrig på hvilke utfordringer ledere kan møte? Da er dette sporet for deg. De aller fleste virksomheter kan oppnå økt kvalitet og effektivitet gjennom digitalisering. Men gjennomføringen er ofte kostbar og risikofylt.

I dette sporet setter vi lederen i fokus. Hvilke utfordringer vil toppleder, IT-leder og ledergruppe møte i digitaliseringsløpet? `Hva kan vi lære av andres suksesser og feil?

Noen av spørsmålene vi vil forsøke å besvare er:

 • Hva gjør de som lykkes med digitalisering?
 • Hvordan håndtere det praktiske ansvaret for å få digitaliseringsjobben gjort?
 • Hvordan utløse innovasjonskraft?
 • Hvordan engasjere og motivere organisasjonen i digitaliseringen?
 • Hvordan kan lederen utnytte innovasjons- og leveransekraft i markedet?

Dersom du trigges av noen av disse spørsmålene, vil du garantert ha utbytte av å delta på dette sporet.

Hvem står bak?
Sporet arrangeres av faggruppen Ledelse og strategi.