Software 2019: 13. og 14. februar 2019    |    Radisson Blu Scandinavia Hotel    |    Oslo

«Software» er Dataforeningens årlige flaggskipkonferanse og har blitt gjennomført i flere tiår. Vi søker nå foredragsholdere og innledere til Software 2019.  Her får du sjansen til å møte og bli hørt av beslutningstakere og sentrale fagpersoner i privat og offentlig sektor.  

Sammen utvikler vi den digitale fremtiden

 • Hva betyr kunstig intelligens for din arbeidsdag og for samfunnet vårt?
 • Hvordan har andre løst sine utfordringer, og hva kan jeg lære av dem?
 • Hva er status etter GDPR?
 • Hvordan skaper vi verdensledende løsninger?
 • Har Norge noen unike fortrinn på en «digital planet»?
 • Hva er de viktigste utviklingstrekkene fremover?
 • Hvordan skaper vi verdi med Mine Data?
 • Er vi klare for den 4. industrielle revolusjon?

Disse og andre spørsmål kan du regne med å få belyst og diskutert på Software 2019, arrangert av fagfolk fra Dataforeningen – Norges største IT-nettverk. På terskelen til 2020 løfter vi blikket mot det neste tiåret og gjør opp status for hvor vi står i dag. Jobber du med IT i offentlig eller privat sektor er dette en begivenhet du ikke vil gå glipp av.  Fristen var 10. oktober 2018, men vi tar fortsatt imot forslag. Siden lukkes 21. oktober. Komitéen forbeholder seg retten til å velge ut de forslagene som passer best inn i et helhetlig program.

Mer om sporene på Software 2019

Vi ønsker presentasjoner om Norske AI- og robotikkprosjekter og anvendelser med suksess eller potensiale for suksess også utenfor landets grenser. Det er ønskelig med innlegg både fra private og offentlige virksomheter.

Innenfor området kunstig intelligens hører vi gjerne mer om utfordringer, anvendelser og planer for anvendelser, men også hvordan kunstig intelligens (som f.eks. neurale nettverk) integreres i arbeidesprosesser og med annen programvare.

Samfunnet rundt oss er under konstant endring, og dette påvirker prosjekt-, program- og porteføljelederens rolle. For å lykkes må man kunne tilpasse lederstilen og styringen til tiden og de endrede behovene.

Vi stiller spørsmål som hvilke endringer har vi klart å ta høyde for og hva vil komme? Hvordan kan vi utnytte ny teknologi, som kunstig intelligens og big data i styringen? Hvordan påvirker GDPR og deling av data prosessen?

Hvordan bør prosessene organiseres og gjennomføres for å bli en suksess, - i Norge og internasjonalt, eks. kultur/tillit/ samarbeidsånd? Hvordan kan vi som prosjektledere bidra til at prosjekter gjennomføres bærekraftig og at prosjektene bidrar til grønn vekst? Er det fortsatt viktig med styring ut i fra gevinst og nytteverdi?

Til Software 2019 er vi spesielt interessert i foredragsholdere som kan dele erfaringer eller tanker om hvordan prosjekt-, program eller porteføljelederrollen vil måtte endres for å tilpasses fremtidens prosjektbehov.»

Nye plattformer, kraftige verktøy, standardiserte løsninger, felleskomponenter, og nye trender som kunstig intelligens, maskinlæring og Internet of Things skal gjøre det enklere å bygge gode og nyskapende løsninger, og øke farten på digitalisering i samfunnet. Det offentlige og det private samarbeider stadig lettere gjennom åpnere standarder og API-er. Det gir samtidig utfordringer knyttet til sikkerhet, integrasjoner, beskyttelse av og tilgang til data. Vi ønsker å samle erfaringer, eksempler på muligheter, utfordringer og spennende eksempler.

• I fjor vakte «Nasjonale Felleskomponenter» oppmerksomhet og begeistring. Vi ønsker eksempler og erfaringer fra bruk og innføring av slike komponenter.
• Klarer vi å realisere gevinster som teknologi og trender lover oss? Hva kan vi lære av de som leder an i utviklingen?
• Når alt kommer på nett, hva vet det offentlige og store selskap om deg?
• Alle snakker om digitalisering. Hvordan kan vi oppnå gode resultater, bedre tjenester og en enklere hverdag for brukeren?

Vår forståelse av digitalisering er i endring. Det handler ikke lenger utelukkende om «utvikling av IT-løsninger» for effektivisering og kostnadsreduksjon, men innføring av digitale teknologier for å utforme og tilby nye og bedre produkter og tjenester, gjøre organisasjonen mer kompetent og konkurransedyktig, og sikre virksomhetens informasjonsressurser.

Vårt utgangspunkt for dette sporet er at virksomhetsarkitektur er et viktig verktøy for digitalisering:

• Hvordan kan arkitekturarbeid være en pådriver for innovasjon?
• Hva kreves av virksomheten for å lykkes med digital transformasjon (omstilling)
• Hva kreves av virksomhetsarkitekten?
• Hvordan kan virksomheter samhandle for å bidra til samfunnsutvikling?

I dette sporet deler vi praktiske erfaringer om strategi, arkitekturpraksis og virksomhetsarkitektens rolle i et digitalt Norge. Det handler om mer enn teknologi – det handler også om lederskap, innovasjon, samspill og brukeropplevelser.

De siste årene har vi sett en økende tendens til at brukeren får kontroll over sine data gjennom nye løsninger og forretningsmodeller. Eksempel på løsninger spenner fra teknologier som fungerer som ditt personlige datahvelv, Open Banking og Fintech, Google og Facebooks «Data Transfer Project», og tjenester som lar deg gjøre bruk av data som det offentlige har, f.eks. samtykkebasert lånesøknad.

Samtidig er plattformer der brukerne selv skaper og deler innhold blitt den dominerende økonomiske modellen for store techselskap. Verdien av personopplysninger har aldri vært høyere.

Trenden skyldes teknologisk utvikling såvel som regulatoriske endringer (GDPR, PSD2). Kan denne trenden styres i riktig retning, der individet står i sentrum av sine data? Dette og flere spørsmål står på dagsorden:

• Hvilke nye muligheter åpner denne trenden?
• Hvilken rolle bør myndighetene ta? Og hvordan bør bransjeorganisasjoner engasjere seg?
• Hva er muligheter for å utvikle løsninger med eksportpotensiale?
• Hvordan kan vi styre utviklingen i en retning som kommer individ og samfunn til gode?

Dette sporet er et samarbeid mellom Dataforeningens faggruppe for Ledelse og Strategi og og Strategisk nettverk for IT-ledere (SnIT).

Målgruppen er ledere for IT-funksjon i store og små norske virksomheter, i privat og offentlig sektor. Typiske roller er IT-direktør/digitaliseringsansvarlig/CIO/CDO/tilsvarende. Vi ønsker å dele informasjon og diskutere utfordringer og kunnskapsbehov som norske IT-ledere møter i sin hverdag.

Et sentralt spørsmål i programmet vil være: Kan IT-ledere i sterkere grad drive offensiv utvikling og innovasjon rundt bedriftens/etatens kjernevirksomhet, samtidig som de sikrer god drift?

Deler av dagen vil bli gjennomført som gruppediskusjoner med utgangspunkt i korte innledningsforedrag.
Vi søker etter innledere med forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og personer som kan anspore til gode diskusjoner knyttet til IT-lederens utfordringer.

Norge er på vei inn i den 4. industrielle revolusjonen med kunstig intelligens samtidig som dette gir oss utfordringer innenfor sikkerhet knyttet til integrasjoner, beskyttelse av data, tilgang til data og personvern.

 • Vi ønsker foredrag om utfordringer generelt, sikkerhetsutfordringer, anvendelser og planer for anvendelser, men også hvordan kunstig intelligens (som f.eks. neurale nettverk) integreres i arbeidsprosesser og med annen programvare.
 • Vi ønsker å belyse hva den 4. industrielle revolusjonen er og presentere Norske AI- og robotikkprosjekter og anvendelser med suksess, eller potensiale for suksess også utenfor landets grenser.
 • Det er ønskelig med innlegg både fra private og offentlige virksomheter.
 • Spennende presentasjoner av løsninger og konsepter innen IT-sikkerhet og AI spesifikt utviklet av norske miljøer

Skytjenester er i konstant utvikling, og nye trender gjør seg stadig gjeldende. På Software 2019 vil vi ta pulsen på de seneste trendene i skyen.

Aktuelle temaer vi kunne tenke oss foredrag om er datasentervirksomhet i Norge, samt «hotte» temaer som «edge computing», blockchain, kunstig intelligens (AI) og adtech, alt sett i skyperspektiv. 

Videre vil vi gjøre opp status etter et drøyt halvår med GDPR i skyen – hvordan har overgangen gått, og hvordan ser veien ut videre? 
Vi vil også se på noen aktuelle trender og tips når det gjelder kontraktsregulering i skyen, med særlig fokus på offentlig sektors anskaffelse av skytjenester.

Call for Presentation 2019

Skjema for registrering av forslag til foredrag på Software 2019.
 • Spot on! Hva handler bidraget ditt om? (Maks 100 tegn inkl. mellomrom)
 • Beskrivelsen du ønsker skal stå i konferanseprogrammet (maks 400 tegn inkl. mellomrom)
 • Denne teksten vil kun bli brukt av programkomiteen for å vurdere ditt foredrag. Inkluder en mer detaljert beskrivelse av foredraget og av deg selv som foredragsholder. Legg gjerne ved linker til video av deg selv som holder foredrag eller annen informasjon som kan hjelpe programkomiteen å vurdere ditt foredrag.
 • Her kan du skrive mer utfyllende om foredraget til bruk for programkomiteen.
 • Hvilke temaer/fagområder mener du at foredraget hører inn under?
 • Passer ikke noen av de ovennevnte temaene/fagområdene? Skriv inn ditt forslag her.
 • (pptx, ppt, pdf, ppsx, pps, rft, doc, docx)
  Godkjente filtyper: pptx, ppt, pdf, ppsx, pps, rft, doc, docx.
 • Om deg

 • Hvilken beskrivelse av deg som foredragsholder ønsker du skal bli gjengitt i programmet til Software? (Maks 400 tegn inkl. mellomrom)
 • Kontaktinformasjon

 • Bilde av deg til program og nettside (jpg, jpeg eller png)
  Godkjente filtyper: jpg, jpeg, png.