«Digitalt samfunn med mennesker i sentrum:
Er vi på rett vei?»

Vi søker deg som foredragsholder!

SW2021 er møteplassen for IT-profesjonelle, forretningsutviklere og virksomhetsledere.
Alle har et felles mål om å bidra til effektiv, god samfunnsutvikling med digitalisering som et sentralt virkemiddel.

Konferansen vil være nasjonal, med flere fysiske møtesteder og en digital overbygning. Vi planlegger med et høyt faglig nivå med norske og internasjonale foredragsholdere. Vi vil dele tidsaktuelle, relevante og konkrete erfaringer, og se fremover. Konferansen vil belyse hvordan digitalisering påvirker bransjer og samfunnet totalt sett.

Korona-pandemien har satt ekstra fart på digitalisering i privat- og offentlig sektor og i akademia. Vi lærer, raskere enn noen gang, å utnytte eksisterende teknologi i jobbsammenheng, i undervisning og til private, hverdagslige oppgaver. Nye, innovative løsninger ser dagens lys, men ikke alt oppfattes umiddelbart som bidrag til et bedre samfunn.

Hvilken rolle kan teknologien spille for å skape et samfunn det er godt å være del av?

Dataforeningen ønsker å belyse utfordringene og mulighetene fra ulike vinkler, og vi søker derfor etter gode foredragsholdere som er villige til å dele, såvel suksesshistorier som kostbare feilsatsinger, med deltakerne.

Har du spørsmål – ta kontakt på epost til signe.iversen@dnd.no / +47 95 82 73 51 eller
asgeir.myhre@dnd.no / + 47 93 06 71 71

Frist 22. september (fristen er ute, men vi tar fortsatt i mot gode forslag).

sw2021-mic-CFP-4

Call for Presentation 2021

Skjema for registrering av forslag til foredrag på Software 2021.
 • Kryss av ett eller flere områder du mener ditt foredrag vil belyse:
 • Passer ikke noen av de ovennevnte temaene/fagområdene? Skriv inn ditt forslag her.
 • Lag en kort, fengende tittel som gjør at konferansedeltakerne skal få lyst til å høre på deg! (maks 100 tegn)
 • Denne teksten benyttes i programmet og markedsføring av konferansen. (Maks 300 tegn inkl. mellomrom)
 • Få frem hvilke erfaringer du vil dele, spørsmål du vil søke å belyse, diskusjon du vil oppfordre til (maks 500 tegn inkl. mellomrom)
 • Konferansen samler mange hundre deltakere med ulik bakgrunn. For å bidra til godt utbytte for alle trenger vi en blanding av foredrag som appellerer til de med grunnleggende innsikt, for de viderekommende og de som allerede er på et høyt faglig nivå relatert til temaet. Vennligst kategoriser foredraget ditt:
 • (pptx, ppt, pdf, ppsx, pps, rft, doc, docx)
  Godkjente filtyper: pptx, ppt, pdf, ppsx, pps, rft, doc, docx.
 • Om deg

 • Hvilken beskrivelse av deg som foredragsholder ønsker du skal bli gjengitt i programmet til Software? (Maks 600 tegn inkl. mellomrom) Skriv her hvis det er flere foredragsholdere.
 • Kontaktinformasjon

 • Bilde av deg til program og nettside (jpg, jpeg eller png)
  Godkjente filtyper: jpg, jpeg, png.