Fristen har gått ut og vi har fått veldig mange gode forslag til workshops og programkomiteen jobber med utvelgelse – alle får svar i løpet av oktober/november.

Har du spørsmål – ta kontakt på epost til signe.iversen@dnd.no / +47 95 82 73 51

Forberedelsene til Software 2020 er godt i gang, og vi ønsker din hjelp til å lage en interessant, engasjerende og nyttig konferanse for alle oss som må gjøre jobben når samfunnet skal digitaliseres til innbyggernes beste. Mer enn 70 foredrag og workshops vil bli avviklet i løpet av de 2 dagene. Har du forslag til workshop? Les mer om tema for konferansen.