Software2016: 10. – 11. februar 2016   |   Radisson Blu Scandinavia Hotel   |   Oslo

Software 2016 har åpnet for Call for Presentations og ønsker ditt bidrag! Konferansen arrangeres i 2016 for 31. gang og tema for konferansen i år er hvordan IKT og digitalisering kan bidra til verdiskapning når vi ikke lenger kan satse på olje /event leve av oljen.

IKT er en av de største næringene i Norge. Med den endrede dagsorden, med mørke skyer i horisonten for det norske oljeeventyret og stadig økende krav til informasjonssamfunnet vil IKT spille en enda viktigere rolle.

Det norske velferdssamfunnet som vi alle ønsker å verne om er avhengig av stadig mer effektiv samhandling, forenkling av IT-løsninger og sikker informasjonshåndtering. De fleste virksomheter har allerede innsett at investering i ny IT-teknologi og digitalisering er en viktig pådriver og ofte en avgjørende suksessfaktor for økt konkurranseevne. Mange norske kommuner og statlige virksomheter har allerede hatt suksess med prosjekter for digitalisering hvor brukerne har tatt i bruk løsninger som er skybaserte og andre innovative IT-løsninger. Samtidig har mange IT prosjekter utfordringer med planlegging, gjennomføring og innhenting av gevinster. IT-bransjen har både sine monstre og sine helter, og på Software 2016 vil vi få fram alle sider av historien.

Vi ønsker bidrag innen følgende temaer:

  • Forskning og kunnskapsdeling om IT-prosjekter
  • Strategi og ledelse, hvordan virksomheten kan foreberede seg for IT-hverdagen
  • Gjennomføring av IT-prosjekter; fra planlegging til gevinstrealisering
  • Praktisk anvendelse av arkitektur
  • Digitalisering: IoT og Big Data
  • IT i offentlige virksomheter

Forslagene kan være fokusert rundt fagområder som IT-folk jobber med, for eksempel prosjektledelse, test, sikkerhet, arkitektur, UX eller utvikling.  Mer beskrivelse av temaene finner du under program.

Vi ønsker oss bidrag som henvender seg nybegynnere samt bidrag som passer for erfarne fagfolk. Foredragene kan være erfaringsutveksling, nye metoder og teknikker eller dype analyser av trender.

Forslagene må være mottatt innen 10. september 2015. Komitéen forbeholder seg retten til å velge ut de forslagene som passer best inn i et helhetlig program.

Prosessen for valg av bidrag
Programkomitéene skal fortløpende vurdere innkomne forslag og bidrag. Forslag med årets tema vil prioriteres. Vi besvarer innsendte bidrag senest  30. oktober. Alle som får sine forslag antatt må sende inn tekst til bruk i programmet (overskrift og kort ingress) og skisse til presentasjon for kvalitetssikring til programkomiteen innen 20 oktober. Endelig versjon av presentasjonen sendes innen 1. februar.

Programkomitéene vurderer alle foredrag ut ifra en helhetsvurdering og opp mot andre innsendte foredrag. Dersom det er en vesentlig forskjell mellom det innsendte sammendraget og selve foredraget, har programkomiteen mulighet til å forkaste bidraget.

Retningslinjer for foredrag
1.    God faglig fokus er forventet – faglig dybde verdsettes, både for avanserte og nybegynnere
2.    Ingen salgspresentasjon av produkter – produkter må gjerne nevnes sammen med andre konkurrerende produkter
3.    Bruk av konkrete eksempler og anekdoter foretrekkes og kan forenkle abstrakte konsepter
4.    Bruk av interaktivitet og multimedia kan gi bedre engasjement
5.    Bruk av demoer (gjerne opptak av demoer) styrker “dette lar seg gjøre” optimismen blant deltakere

Spørsmål rettes til Signe Iversen på e-post: signe.iversen@dataforeningen.no