Dagens digitaliseringssamfunn krever en annen samarbeidsmodell mellom kunder og leverandører. I stedet for rigide kravspesifikasjoner og transaksjonelle kontrakter ser vi at kunde og leverandør må jobbe sammen på en mer agil og fleksibel måte. Konkurranser må preges av tidlig leverandørdialog og avtaleverk må belønne felles mål og verdiøkende, kreative leveranser. I denne workshopen vil deltakerne lære hva man bør tenke på for å best mulig være i stand til å jobbe med dialogbaserte konkurranser og agile avtaler, som bidrar til å lykkes med digitalisering.

Temaer vi tar opp inkluderer:

  • Hvordan kjøre en konkurranse preget av tidlig og tett leverandørdialog?
  • Avtalemodeller og prismodeller; kjøpe leveranseansvar eller hoder som jobber under ledelse av kunden?
  • Et kunde-/-leverandørforhold er en reise. Kan avtalemodellen modnes dynamisk gjennom avtaleperioden, etterhvert som erfaring og tillit bygges mellom kunde og leverandør?
  • Hvordan velge rette ressurser og sette opp det rette agile teamet?
  • Hvordan utløse kreativitet samtidig som man sikrer produktivitet i teamet?

Målgruppe:

  • Ledere som prøver å endre bedriftskulturen i agil retning.
  • Ledere som jobber med, eller vurderer å jobbe med. agile team for software-produksjon.
  • Sourcingansvarlige, innkjøpsansvarlige og kontraktsansvarlige som brenner for agil samhandling mellom kunde og leverandør.
  • Produkteiere.

februar 12 @ 10:45
10:45 — 11:45 (1h)

Workshops – onsdag

Meld deg på Workshop her