Hvordan ser AgriTech — eller teknologi i landbruket — ut i dag og i fremtiden? Hvordan kan teknologi være en del av klimaløsningen? Og hvordan kan teknologi bygge bro mellom produsent og forbruker?  Gjennom prosjektet BeeIoT vil vi prøve å konkretisere disse spørsmålene og forhåpentligvis gi noen svar.

februar 12 @ 15:20
15:20 — 15:45 (25′)

Etter sporene dag 1