Kan personvernforordningen være et konkurransefortrinn, og i så fall hvordan? GDPR utfordrer dem som vil lage innovative teknologiske løsninger og som konkurrerer med multinasjonale selskaper i et globalt marked.

Digital etikk handler om å forstå den nye teknologien, og å vurdere teknologiens samfunnsmessige påvirkning og hvordan den best bør brukes. Det er forskjellige etiske prinsipper som råder i ulike deler av verden, og det gjenspeiles også i de digitale løsningene vi ser. Løsningene formes ikke bare av lover og regler, men også av verdisettene som gjelder der de utvikles, og som ligger til grunn for lovverket. Teknologien blir uttrykk for hva som er et godt liv ett sted i verden. Samtidig er teknologien ofte med å forme menneskers liv, kanskje over hele verden. Hvordan ser GDPR ut i et digital-etisk perspektiv?

februar 13 @ 10:25
10:25 — 10:50 (25′)

Spor 8 – Dine data – fra personvern til nye forretningsmuligheter