Digitalisering er et mye brukt begrep de siste årene. Uten at man nødvendigvis har blitt enige om hva begrepet egentlig innebærer. Knytter man dette sammen med ledelse, kan det bli enda mer diffust. Hva menes med digitalt lederskap? Er ikke egentlig prinsippene for ledelse de samme som før?

februar 13 @ 12:15
12:15 — 12:40 (25′)

Spor 9 – Digitalt lederskap