Moderne, innovative ledere kan ikke lenger styre medarbeiderne direkte. I stedet må de inspirere, engasjere og legge til rette for at de ansatte føler eierskap og tar langt mer selvstendig ansvar i team. Det dreier seg om å stille de rette spørsmålene.

Internt i Google har de funnet ut at den fremste av 10 egenskaper hos de beste lederne er å være en god coach (ref Project Oxygen). Det viser seg at coachende adferd er nødvendig for å oppnå ambisiøse mål gjennom å dyrke fram en høy grad av eierskap og ansvarsfølelse hos de ansatte.
Google er ikke alene. De aller fleste som søker former for «business agility» og som innfører smidige arbeidsformer baserer seg på Scrum Mastere og agile coacher for å coache team.

I denne worksopen går jeg igjennom grunnleggende teknikker og ferdigheter innen coaching. Du lærer «powerful questions», aktiv lytting, målsetting gjennom GROW-modellen. Mesteparten av tiden er satt av til praktisering gjennom en såkalt Coaching Dojo.

Nivå: Passer for alle

Geir Amsjø

Agile Coach, Scrum trainer | Lean Venture

februar 12 @ 12:45
12:45 — 15:00 (2h 15′)

Workshops – onsdag

Meld deg på Workshop her