Ja, det er Norge vi snakker om! Ferske tester viser at 30 % av dagens ungdom ikke behersker tekstbehandling, regneark eller kan håndtere ulike filformat og mappestrukturer. Dette er ikke kun et eldre-problem. Hva er det de ikke kan? Hvordan skjuler de det i hverdagen? Hva koster det oss?

Datakortet har over 20 års erfaring i beskrivelse og testing av ulike fagområder innen alt fra fotball til bank. Til manges overraskelse viser tester store mangler i grunnleggende dataferdigheter – også blant ungdom. Mange tror at dette er et eldre-problem som vil løse seg selv etterhvert. Men er det riktig å akseptere mangel på basisferdigheter hos så mange? Og hvorfor mangler 30 % av ungdommen som kommer ut fra skolen tilsvarende ferdigheter? Opprydding i begreper og fakta blir presentert.

februar 12 @ 10:00
10:00 — 10:25 (25′)

Før sporene – dag 1